intTypePromotion=1
ADSENSE

Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

110
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN Số:................../ĐK-KDSPĐV Kính gửi: ..............……………...................................................... Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................…. …............. Địa chỉ giao dịch: …………………………………...……………ĐT………...…………………...….. Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……... …... Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau: Tên hàng Quy cách đóng gói Số lượng Khối lượng Mục đích sử dụng (kg) Tổng số Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….…………… Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....…… ….…..……………….……… (nếu có). Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………..…. ………. ...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....….. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập hàng: ....…………...……………………………………..…... …....... …………………………………………………………………….…………………….. ………………. Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...……….. ……………… Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….………... …… Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có): 1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..….... … 2/ ……...……………...………………………….. …Số lượng: ……...…… Khối lượng: …….…...… Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…………... …. Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...…. …………… Địa điểm kiểm dịch:...………………….........................…Thời gian kiểm dịch: ...……………... ……… Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên là đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT Đăng ký tại ................…......................... Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…............... Ngày ........ tháng .......năm …...…. ......................................................................……............ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
  2. ………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...…. KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=110

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2