intTypePromotion=1
ADSENSE

Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 04-2/TNCN)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số: 04 - 2/TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 04-2/TNCN)

  1. Mẫu số: 04 ­ 2/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2011/TT­BTC ngày   28/02/2011 của Bộ Tài   chính) CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Năm .......... Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:……………………. Mã số thuế: ……………………………………………………..……. Năm ............... tôi chỉ  có thu nhập chịu thuế  tại một nơi là Công ty/đơn  vị  ................ Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay mặt tôi thực   hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế. Trường hợp cơ  quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở  nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. .................., ngày ....... tháng ....... năm .......                    NGƯỜI UỶ QUYỀN          (Ký, ghi rõ họ tên)  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=12

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2