intTypePromotion=1
ADSENSE

GROUP POLICY OBJECT

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

741
lượt xem
278
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị - Khởi động máy Windows Server 2003 đã nâng cấp lên Domain Controller - Bỏ yêu cầu về Password (Domain Security Policy, Account Policies, Password Policy ) - Tạo OU tên THUCHANH - Trong OU THUCHANH tạo 2 OU Nhansu và Ketoan - Trong OU Ketoan tạo 2 user kt1 và kt2 - Trong OU Nhansu tạo 2 user ns1 và ns2 - Cho Group Users được phép Allow Logon Locally (Domain Controller Security Policy, Local Policies, User Right Assignment) - gpupdate /force II. Tạo Group Policy 1. Làm mất control panel đối với các user nằm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GROUP POLICY OBJECT

 1. GROUP POLICY OBJECT I. Chuẩn bị - Khởi động máy Windows Server 2003 đã nâng cấp lên Domain Controller - Bỏ yêu cầu về Password (Domain Security Policy  Account Policies  Password Policy ) - Tạo OU tên THUCHANH - Trong OU THUCHANH tạo 2 OU Nhansu và Ketoan - Trong OU Ketoan tạo 2 user kt1 và kt2 - Trong OU Nhansu tạo 2 user ns1 và ns2 - Cho Group Users được phép Allow Logon Locally (Domain Controller Security Policy  Local Policies  User Right Assignment) - gpupdate /force II. Tạo Group Policy 1. Làm mất control panel đối với các user nằm trong OU Ketoan B1 : Logon Administrator  vào Active Directory User and Computer  click phải chuột lên OU Ketoan  Properties BS Hệ Thống Mạng Trang 1 Lê Xuân Tùng
 2.  chọn tab Group Policy  New  đổi tên New Group Policy Objects thành mat Control Panel  Edit BS Hệ Thống Mạng Trang 2 Lê Xuân Tùng
 3. B2 : Cửa sổ Group Policy Object Editor  chọn User Configuration  Administrative Templates  Control Panel  click phải chuột vào Prohibit access to the Control Panel  Properties  cửa sổ Prohibit access to the Control Panel Properties  chọn  Enable  Apply  OK  đóng cửa sổ Group Policy  Close BS Hệ Thống Mạng Trang 3 Lê Xuân Tùng
 4. B3 : Đóng tất cả các cửa sổ  cập nhật Policy (gpupdate /force) B4 : Logoff Administrator  Logon kt1 B5 : Vào Start  Settings  ta thấy Control Panel đã bị ẩn 2. Làm mất biểu tượng Recycle Bin trên Desktop đối với các user nằm trong OU Nhansu B1 : Logoff kt1  Logon Administrator  vào Active Directory User and Computer  click phải chuột lên OU Nhansu  Properties BS Hệ Thống Mạng Trang 4 Lê Xuân Tùng
 5.  chọn tab Group Policy  New  đổi tên New Group Policy Objects thành mat Recycle Bin  Edit B2 : Cửa sổ Group Policy Object Editor  chọn User Configuration  Administrative Templates  Desktop  click phải chuột lên Remove Recycle Bin icon from desktop  Properties BS Hệ Thống Mạng Trang 5 Lê Xuân Tùng
 6.  cửa sổ Remove Recycle Bin icon from desktop Properties  chọn  Enable  Apply  OK  đóng cửa sổ Group Policy  Close B3 : Đóng tất cả các cửa sổ  cập nhật Policy (gpupdate /force) B4 : Logoff Administrator  Logon ns1 ta thấy biểu tượng Recycle Bin trên Desktop đã mất BS Hệ Thống Mạng Trang 6 Lê Xuân Tùng
 7. 3. Làm ẩn biểu tượng My Network Place cho các user nằm trong OU THUCHANH B1 : Logoff ns1  Logon Administrator  vào Active Directory User and Computer  click phải chuột lên OU THUCHANH  Properties  chọn tab Group Policy  New  đổi tên New Group Policy Objects thành mat My Network Places  Edit BS Hệ Thống Mạng Trang 7 Lê Xuân Tùng
 8. B2 : Cửa sổ Group Policy Object Editor  chọn User Configuration  Administrative Templates  Desktop  click phải chuột lên Hide My Network Places icon on desktop  Properties  cửa sổ Hide My Network Places icon on desktop Properties  chọn  Enable  Apply  OK  đóng cửa sổ Group Policy  Close BS Hệ Thống Mạng Trang 8 Lê Xuân Tùng
 9. B3 : Đóng tất cả các cửa sổ  cập nhật Policy (gpupdate /force) B4 : Logoff Administrator  Logon kt1 biểu tượng My Network Places trên màn hình desktop của kt1 đã mất đồng thời Control Panel của kt1 cũng mất B5 : Logoff kt1  Logon ns1 biểu tượng My Network Places và Recycle Bin trên màn hình desktop của ns1 đã mất BS Hệ Thống Mạng Trang 9 Lê Xuân Tùng
 10. 4. Bỏ chức năng thừa kế cho OU Ketoan B1 : Logon Administrator  vào Active Directory User and Computer  click phải chuột lên OU Ketoan  Properties  chọn tab Group Policy  đánh dấu chọn vào ô  Block Policy inheritance  Apply  OK B2 : logoff Administrator  Logon kt1 biểu tượng My Network Places có trên desktop nhưng Control Panel thì không BS Hệ Thống Mạng Trang 10 Lê Xuân Tùng
 11. B3 : Logoff kt1  Logon ns1 biểu tượng My Network Places và Recycle Bin trên màn hình desktop của ns1 đã mất 5. Bắt buộc các OU con phải thừa hưởng Policy của OU cha B1 : Logon Administrator  vào Active Directory User and Computer  click phải chuột lên OU THUCHANH  Properties  chọn tab Group Policy  Option BS Hệ Thống Mạng Trang 11 Lê Xuân Tùng
 12.  Cửa sổ mat My Network Places Option  đánh dấu vào ô  No Override : prevents other Group Policy Objects from overriding policy set in this one  OK  OK B2 : Đóng tất cả các cửa sổ  cập nhật Policy (gpupdate /force) B3 : Logoff Administrator  Logon kt1 ta thấy biểu tượng My Network Places đã mất trên desktop BS Hệ Thống Mạng Trang 12 Lê Xuân Tùng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2