intTypePromotion=3

Hợp đồng thi công xây dựng

Chia sẻ: Nguyễn Văn Quỳnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

1
1.086
lượt xem
226
download

Hợp đồng thi công xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Hợp đồng thi công xây dựng" sẽ giúp các bạn hình dung được một mẫu hợp đồng bao gồm những điều khoản nào? để đảm bảo lợi của các bên tham gia. Bản hợp đồng có tổng cộng 17 điều khoản. Để tìm hiểu và nắm rõ hơn các điều khoản này mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng thi công xây dựng

Để biết cách soạn thảo bản hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, các bạn có thể tham khảo "Hợp đồng thi công xây dựng" mà chúng tôi đã sưu tầm được, dưới đây là đoạn trích của tài liệu.

Phần 1- Các căn cứ ký kết hợp đồng

- Căn cứ Luật xây dựng ngày 26/02/2003 của Quốc hội XI kỳ họp  thứ 4;

- Căn cứ luật đấu thầu  ngày 29/12/2005, của Quốc hội khóa 11;

- Căn cứ Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn  thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình ;

- Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng ;

- Căn cứ quyết định số /QĐ-BQL ngày / /2010 V/v phê duyệt kết quả chỉ định  thầu.

Phần 2- Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2010 tại ……, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1.      Chủ đầu tư (gọi tắt là bên A) :

- Tên giao dịch: ……........................................................................................................................

- Đại diện là ông: ……..........................Chức vụ: Giám Đốc. 

- Địa chỉ: ……..................................................................................................................................

- Tài khoản:..................................…… tại ……...............................................................................

- Điện thoại: ……..........................Fax:........................................................................................... 

- E-mail:..........................................................................................................................................  

2.      Nhà thầu (Gọi tắt là bên B):

- Đại diện: ông …….....................................................Chức vụ:.....................................................

- Địa chỉ: ……...................................................................................................................................

- Tài khoản: ……..................... tại ……............................................................................................

- Mã số thuế:....................................................................................................................................

- Điện thoại:.................................Fax:..............................................................................................

- E-mail:............................................................................................................................................

Chủ đầu tư và Nhà thầu được gọi riêng là Bên và gọi chung là Các Bên.

Các Bên tại đây thống nhất thỏa thuận như sau:

Điều 1: Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên của các tài liệu:

Hồ sơ hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm các Căn cứ ký kết hợp đồng (phần I), các điều khoản, điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu sau:

            - Thông báo trúng thầu;

- Hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư;

            - Hồ sơ dự thầu của nhà thầu; 

            - Các chỉ dẫn kỹ thuật, các bản vẽ thiết kế, điều kiện tham chiếu ...

            - Bảo đảm thực hiện hợp đồng.

            - Các tài liệu khác, phụ lục khối lượng dự thầu;

-  Phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp đồng (nếu có).

Điều 2: Các qui định chung:

- Hợp đồng chịu sự điều tiết của hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt Nam.

- Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc bất cứ phần lợi ích hoặc quyền lợi trong  theo Hợp đồng.

- Nếu một Bên phát hiện thấy lỗi hoặc sai sót về mặt kỹ thuật trong một tài liệu đã chuẩn bị để dùng thi công công trình, thì Bên đó phải thông báo ngay cho Bên kia biết những lỗi hoặc sai sót này.

- Ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện theo nghĩa vụ hoặc tuân theo các qui định của pháp luật, cả hai bên đều phải xem các chi tiết của Hợp đồng là bí mật và của riêng mình. Nhà thầu không được xuất bản, cho phép xuất bản hay để lộ bất kỳ chi tiết nào của công trình trên mọi sách báo thương mại hoặc kỹ thuật hoặc một nơi nào khác mà không có sự thỏa thuận trước đó của Chủ đầu tư.

...

Để nắm rõ hơn các điều khoản của "Hợp đồng thi công xây dựng", bạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Các bạn có thể tham khảo thêm một mẫu hợp đồng xây dựng khác như: Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trìnhHợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình9 mẫu hợp đồng xây dựng thông dụng nhất.

                                                     

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản