intTypePromotion=1

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Chia sẻ: Le Hung Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
120
lượt xem
14
download

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CTĐC chúng là Cty Cổ phần thuộc một trong ba loại sau : Công ty đã chào bán cổ phiếu ra công chúng. Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở GDCK hoặc TTGDCK. Công ty có = 100 nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ VNĐ trở lên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

  1. ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH ***** HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Hà nội, ngày 26/3/2007 SSC 1
  2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH (Chương III LCK)  KHÁI NiỆM CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG SSC 2
  3. KHÁI NiỆM (Điều 25 LCK) CTĐC chúng là Cty Cổ phần thuộc một trong ba loại sau : - Công ty đã chào bán cổ phiếu ra công chúng. - Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở GDCK hoặc TTGDCK. - Công ty có >= 100 nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ VNĐ trở lên. SSC 3
  4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Điều 26 LCK)  Hồ sơ CTĐC gồm: - Điều lệ công ty. - Bản sao Giấy CN ĐKKD của Cty. - Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông. - Báo cáo tài chính năm gần nhất.  Trong vòng 7 ngày, SSC công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác của CTĐC trên phương tiện thông tin của SSC SSC 4
  5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  Quyền của CTĐC (Điều 31 LCK) - Có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật DN. - Có quyền thu hồi mọi khoản lợi nhuận do người trong bộ máy quản lý thu được từ việc giao dịch chứng khoán của công ty trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày mua hoặc bán. - CTĐC hoặc cổ đông của CTĐC có quyền khởi kiện tại Toà án để thu hồi khoản lợi nhuận thu được các giao dịch không công bằng trên. SSC 5
  6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Tiếp)  Nghĩa vụ của CTĐC (Điều 27 LCK) - CTĐC phải nộp hồ sơ cho SSC (Đ 26) và thực hiện công bố thông tin (Đ 101). - Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty. - Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. - Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. SSC 6
  7. XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Mục 2 NĐ 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007)  Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về CTĐC (Đ 10 NĐ 36)  Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về cổ đông lớn của CTĐC có cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK/TTGDCK (Đ 11 NĐ 36)  Xử phạt đối với hành vi vi phạm của CTĐC có cp niêm yết tại Sở GDCK/TTGDCK mua lại cổ phiếu của chính mình (Đ 12 NĐ 36) SSC 7
  8. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về CTĐC (Đ 10 NĐ 36)  Cảnh cáo: Vi phạm lần đầu và có tình tiết giảm nhẹ đối với vi phạm nộp hồ sơ đăng ký CTĐC trong vòng 90 ngày.  Phạt tiền: - 5 tr – 10 tr: không nộp HS đăng ký CTĐC; HS sai lệch, không đủ thông tin; Không đăng ký, lưu ký; Không tuân thủ quy định quản trị Cty - 10 tr – 20 tr: không nộp HS > 1 năm; Không công bố thông tin; Vi phạm chế độ kế toán; Không kiểm toán BCTC; Các vi phạm khác  Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả SSC 8
  9. CHÀO BÁN CK RA CÔNG CHÚNG  Khái niệm: Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán CK theo một trong các phương thức sau đây: - Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet. - Chào bán chứng khoán cho 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. - Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định SSC 9
  10. CHÀO BÁN CK RA CÔNG CHÚNG (Tiếp)  Hình thức chào bán: (Đ11 LCK) - Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng. - Chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác. SSC 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2