intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý phát hành chứng khoán

Xem 1-20 trên 199 kết quả Quản lý phát hành chứng khoán
 • Quyết định 714/QĐ-SGDHCM theo đề nghị của Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phát triển nhằm ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index phiên bản 3.0. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf30p techhard 24-07-2022 22 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những Kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật về công tác kế toán đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán, kết cấu tài khoản và hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo được sử dụng trong doanh nghiệp, giúp học sinh sinh viên hình thành các kỹ năng như lập được các chứng từ, mở sổ, ghi chép vào sổ, khóa sổ và chỉnh sửa sổ kế toán cũng như hạch toán đúng các số nghiệp vụ kinh kế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất theo chế độ kế toán hiện hành.

  pdf108p dongcoxanh25 12-07-2022 14 1   Download

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất và vai trò của thị trường chứng khoán; hàng hóa và phân loại thị trường chứng khoán; thị trường chứng khoán sơ cấp và giá cả chứng khoán; thị trường chứng khoán thứ cấp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p tomjerry001 09-06-2022 16 2   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin của công ty niêm yết trong mối tương quan với quá trình xây dựng và phát triển TTCK Việt Nam trong điều kiện mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Đánh giá khả năng và thực tế vận dụng, chỉ ra những bất cập, hạn chế của các qui định pháp luật khi áp dụng trên thực tế, đánh giá thực trạng hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

  pdf135p badbuddy05 16-02-2022 18 2   Download

 • Ebook Nhập môn chứng khoán dành cho người mới gồm 16 bài, cung cấp các nội dung cơ bản như: giới thiệu về cổ phiếu; giới thiệu trái phiếu; các công cụ phái sinh; phát hành ck lần đầu ra công chúng (ipo); hệ thống thông tin thị trường chứng khoán; các hệ số hoạt động; báo giá chứng khoán: cách báo giá và hiệu lực của giá; các chỉ số chứng khoán; bản cáo bạch ; quỹ đầu tư và cty quản lý quỹ trong việc chuyển đổi các tổng cty nn; các loại hình quỹ đầu tư.

  pdf92p hoanghieudts1 22-12-2021 40 7   Download

 • Bài viết này giới thiệu tổng quan về CKH, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường CKH ở một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Nam Phi và một vài quốc gia khác; Đề xuất một số khuyến nghị: Chính phủ định hướng chính sách, xây dựng hành lang pháp lý liên quan, phát triển thị trường công cụ nợ mạnh mẽ hơn và đặc biệt chú trọng vai trò của tổ chức xếp hạng tín nhiệm (XHTN); Để có thể triển khai và phát triển thị trường CKH ở Việt Nam một cách thuận lợi.

  pdf10p vivacation2711 23-10-2021 11 0   Download

 • Trên cơ sở tìm hiểu những cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của thông tin tài chính đến quyết định đầu tư và tìm hiểu hoạt động công bố thông tin của một số nước trên thế giới kết hợp với thực trạng về tình hình thông tin tài chính và quá trình công bố thông tin tài chính 6 năm vừa qua tại TTGDCK TP.HCM, đề tài đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động công bố thông tin tài chính trên TTCK, góp phần quan trọng vào quá trình hoạt động của TTCK nhằm giúp cho sự vận hành của TTCK diễn ra an toàn, hiệu quả, minh bạch để TTCK Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

  pdf214p closefriend05 24-10-2021 14 2   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu sâu cơ sở lý luận và mô hình lưu ký chứng khoán quốc tế của một số nước trên thế giới để rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó so sánh với lý thuyết và thực trạng về hệ thống đăng ký, thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán hiện hành tại Việt Nam để đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển hệ thống lưu ký chứng khoán để hội nhập.

  pdf77p closefriend05 24-10-2021 9 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích tác động của yếu tố kinh tế vĩ mô lên TTCK Việt Nam thông qua chỉ số VN30-Index. Từ kết quả phân tích, đưa ra gợi ý giúp các nhà điều hành chính sách quản lý và phát triển thị trường chứng khoán một cách bền vững và ổn định và hỗ trợ thông tin cho việc ra quyết định đầu tư trên thị trường đối với nhà đầu tư.

  pdf97p beloveinhouse09 18-09-2021 8 2   Download

 • Mức độ minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua đã có những bước tiến bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thì việc các doanh nghiệp niêm yết nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc minh bạch thông tin tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp; việc cơ quan quản lý ban hành các văn bản pháp lý tiếp cận dần và đáp ứng yêu cầu của thông lệ quốc tế là điều cần thiết.

  pdf16p sotritu 18-09-2021 17 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến pháp luật về giao dịch cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam. Trọng tâm của công trình nghiên cứu này là tìm hiểu về hoạt động giao dịch cổ phiếu niêm yết được thực hiện như thế nào trên thị trường chứng khoán tập trung theo quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p thekingspeech 24-08-2021 25 4   Download

 • Mục tiêu của luận văn là làm rõ tác nhân lợi nhuận và cổ tức tác động đến giá cổ phiếu như thế ào, lý thuyết tác động giá cổ phiếu có phù hợp với thực tiễn thị trường Việt Nam; đánh giá nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm giá cổ phiếu và thanh khoản cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam; hỗ trợ các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam (nhà phát hành cổ phiếu, quỹ đầu tư, nhà đầu tư chuyên nghiệp,..) có những cơ sở để ra quyết định đầu tư quản lý danh mục đầu tư, định hướng hoạt động, kỳ vọng sinh lợi trong tương lai.

  pdf82p lovebychance08 10-08-2021 24 5   Download

 • Luận văn nghiên cứu, làm rõ một số khái niệm, vấn đề cơ bản về quyền chọn chứng khoán nhằm thấy được sự hữu hiệu của công cụ tài chính này trong việc bảo vệ các nhà đầu tư trước sự biến động thất thường của thị trường chứng khoán.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p beloveinhouse01 15-08-2021 12 0   Download

 • Với những nỗ lực phát triển bền vững thị trường, đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán năm 2019) tạo ra khung pháp lý mới, phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, những quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán, giúp phát triển thị trường bền vững trong tương lai.

  pdf5p vining2711 09-08-2021 12 0   Download

 • Thông qua kiểm định trong thực tế, luận văn đã đưa ra được con số tương đối chính xác về sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô lên tỷ suất sinh lợi TTCK Việt Nam, giúp đưa ra cái nhìn chung đầu tiên khi có những thay đổi trong chính sách vĩ mô như cung tiền, lạm phát, tỷ giá, lãi suất. Qua đó, đề ra các giải pháp nhằm giúp cho các nhà hoạch định chính sách xây dựng và hoàn thiện các chính sách điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô một cách ổn định và nhất quán, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung và TTCK nói riêng.

  pdf83p thiennhaikhach10 11-08-2021 16 0   Download

 • Bằng việc cung cấp những bằng chứng thực nghiệm từ mẫu nghiên cứu, bài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ hơn tác động của thông tin phát hành cổ phiếu thưởng đến tỷ suất sinh lợi bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, có thể giúp các thành viên tham gia thị trường chứng khoán như: Tổ chức phát hành, nhà đầu tư, cơ quan quản lý thị trường... có một cơ sở quan trọng để đưa ra những quyết định, định hướng phù hợp với những mục tiêu của từng đối tượng này.

  pdf53p thiennhaikhach10 11-08-2021 7 0   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm hệ thống kiến thức về quỹ đầu tư chứng khoán; kinh nghiệm phát triển quỹ mở tại một số quốc gia trên thế giới; thực trạng hoạt động của các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư; tiến hành khảo sát và đưa ra đánh giá khả năng phát triển quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở tại Việt Nam và tìm ra các giải pháp phù hợp giúp cho ngành quỹ của Việt Nam chuyển sang một hình thức hoạt động mới trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf119p thiennhaikhach07 01-08-2021 24 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xem xét những ảnh hưởng của dòng tiền tự do, cơ hội đầu tư đến hành vi đầu tư quá mức của các doanh phát điện trên thị trường chứng khoán Việt Nam; đưa ra các khuyến nghị chính sách và giải pháp đối với việc quản lý dòng tiền đầu tư của doanh nghiệp phát điện.

  pdf69p thiennhaikhach01 02-07-2021 3 0   Download

 • Bằng việc cung cấp những bằng chứng thực nghiệm từ mẫu nghiên cứu, bài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ hơn tác động của thông tin phát hành cổ phiếu thưởng đến tỷ suất sinh lợi bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, có thể giúp các thành viên tham gia thị trường chứng khoán như: Tổ chức phát hành, nhà đầu tư, cơ quan quản lý thị trường... có một cơ sở quan trọng để đưa ra những quyết định, định hướng phù hợp với những mục tiêu của từng đối tượng này.

  pdf84p sonhalenh01 06-06-2021 14 0   Download

 • Luận án tập trung nghiên cứu về cơ sở lý luận và đánh giá thực tiễn QLNN đối với hoạt động HĐV qua PHCK của các NHTMCP VN, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng QLNN đối với hoạt động PHCK của các NHTMCP VN trong giai đoạn năm 2012-2019, từ đó luận án đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện QLNN đối với hoạt động HĐV qua PHCK của các NHTMCP VN trong thời gian tới.

  pdf223p mucnang333 06-05-2021 24 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1131 lượt tải
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý phát hành chứng khoán
p_strCode=quanlyphathanhchungkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2