intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:58

255
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : a. Mô hình tổ chức NHTW : Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ : Không nằm trong cơ cấu bộ máy của chính phủ. Không chịu sự lãnh đạo, điều hành của chính phủ. Được giám sát trực tiếp bởi Quốc hội. Quan hệ giữa hai bên là quan hệ hợp tác, thúc đẩy sự ổn định và phát triển kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 1. Chương 2 ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 2. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1. Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : a. Mô hình tổ chức NHTW : Căn cứ vào mối quan hệ với chính phủ, có hai mô hình tổ chức ngân hàng trung ương :  Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ.  Ngân hàng trung ương trực thuộc chính phủ.  Ngân hàng trung ương trực thuộc Bộ tài chính. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 3. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1. Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : a. Mô hình tổ chức NHTW :  Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ : - Không nằm trong cơ cấu bộ máy của chính phủ. - Không chịu sự lãnh đạo, điều hành của chính phủ. - Được giám sát trực tiếp bởi Quốc hội. - Quan hệ giữa hai bên là quan hệ hợp tác, thúc đẩy sự ổn định và phát triển kinh tế. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 4. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1. Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : a. Mô hình tổ chức NHTW :  Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ : Ưu điểm : Tránh tình trạng NHTW gánh đỡ NSNN khi NSNN thiếu hụt. Hạn chế : Tạo ra sự quản lý thiếu đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Áp dụng ở các nước : Hoa Kỳ, CHLB Đức và một số quốc gia thuộc cộng đồng Châu Âu. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 5. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1. Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : a. Mô hình tổ chức NHTW :  Ngân hàng trung ương trực thuộc chính phủ : - Nằm trong cơ cấu bộ máy của chính phủ. - Chịu sự lãnh đạo, điều hành của chính phủ. - Áp dụng các nước : Trung Quốc, Ba Lan, Việt Nam 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 6. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1. Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : a. Mô hình tổ chức NHTW :  Ngân hàng trung ương trực thuộc chính phủ : Ưu điểm : Tập trung cao về nguồn vốn trong nước cho đầu tư và chi tiêu, phối hợp đồng bộ các nguồn lực tài chính cho việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của chính phủ. Hạn chế : Chính sách tiền tệ có thể bị lạm dụng bởi giai 01/29/13 cấp thống trị. Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 7. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1. Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : a. Mô hình tổ chức NHTW :  Ngân hàng trung ương trực thuộc Bộ tài chính: NHTW quản lý chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.. Việc phát hành tiền là nhiệm vụ của NSNN, không theo quy luật cung cầu. Do sự khác biệt về chức năng giữa NHTW và Bộ tài chính mà mô hình này mang nhiều nhược điểm. Áp dụng ở một số ít quốc gia như Malaysia…và đang dần bị xóa bỏ. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 8. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1.Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : b.Khái niệm : Điều 1, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (12/12/1997) quy định : “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan của chính phủ và là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và ngân hàng là dịch vụ tiền tệ cho chính phủ; là một pháp nhân có vốn pháp định thuộc sở hữu Nhà nước”. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 9. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1.Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : c.Đặc điểm : Có vị trí pháp lý của cơ quan thuộc bộ máy hành pháp (cơ quan của Chính phủ). Có vị trí pháp lý của NHTW. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 10. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1.Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : c.Đặc điểm : Có vị trí pháp lý của cơ quan thuộc bộ máy hành pháp (cơ quan của Chính phủ) : ­Hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ thông qua các công cụ kinh tế vĩ mô. ­Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh t ế XH, hệ th ống NH và TCTD (với tư cách tham gia hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia). ­Xây dựng dự án luật, pháp lệnh, ban hành các văn bản d ưới luật liên quan đ ến hoạt động NH. ­Tái cấp vốn cho các TCTD, quản lý hoạt động vay và trả nợ vay n ước ngoài, đi ều hành chính sách ngoại hối, điều hoà cán cân thanh toán quốc tế, … ­Đại diện cho chính phủ trên trường quốc tế về tiền tệ - ngân hàng. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 11. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1.Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : c.Đặc điểm : Có vị trí pháp lý của NHTW : -Độc quyền phát hành tiền. -Cung ứng các dịch vụ tài chính tiền tệ cho chính phủ -Cung ứng các dịch vụ tài chính tiền tệ cho các TCTD. -Tái cấp vốn cho các TCTD. -Điều hành chính sách ngoại hối và quản lý dự trữ ngoại hối. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 12. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1.Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : c.Đặc điểm : Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng : -Tạo sự ổn định trong trật tự cung cầu tiền tệ. -Điều phối chính sách ngoại hối và các hoạt động ngân hàng. -Thiết lập quan hệ với NSNN cũng như các tổ chức tín dụng. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 13. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.Tư cách pháp nhân của ngân hàng nhà nước Việt Nam : a. Ngân hàng nhà nước thuộc sở hữu nhà nước : Được Nhà nước thành lập theo sắc lệnh số 15/SL ngày 06/05/1951 do Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ký. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 14. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.Tư cách pháp nhân của ngân hàng nhà nước Việt Nam : b. Ngân hàng nhà nước có cơ cấu tổ chức chặt chẽ : Giai đoạn từ 1951 – 1987 : Hệ thống ngân hàng tổ chức theo mô hình một cấp. NHTW lãnh đạo toàn bộ hệ thống các chi nhánh và các ngân hàng chuyên doanh trực thuộc.  NHTW là định chế hỗn hợp. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 15. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.Tư cách pháp nhân của ngân hàng nhà nước Việt Nam : b. Ngân hàng nhà nước có cơ cấu tổ chức chặt chẽ : Giai đoạn từ 1951 – 1987 : NH nhà nước TW NH đầu tư TW NH NT TW Quỹ TK XHCN TW Chi nhánh NHNN CN NH đầu tư NH NT khu vực Quỹ TK khu vực CN NH đầu tư Chi , điếm NHNN khu vực Quỹ TK cơ sở 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 16. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.Tư cách pháp nhân của ngân hàng nhà nước Việt Nam : b. Ngân hàng nhà nước có cơ cấu tổ chức chặt chẽ : Giai đoạn từ 1987- 1990 : Hệ thống ngân hàng tổ chức thí điểm theo mô hình hai cấp. Chức năng quản lý nhà nước và kinh doanh trong hệ thống ngân hàng được phân chia độc lập cho NHTW và ngân hàng chuyên doanh. Cơ sở thực hiện : Quyết định số 218/QĐ ngày 03/07/1987 của Hội đồng bộ trưởng và Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/03/1988 của Chủ tịch HĐBT. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 17. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.Tư cách pháp nhân của ngân hàng nhà nước Việt Nam : b. Ngân hàng nhà nước có cơ cấu tổ chức chặt chẽ : Giai đoạn từ 1990 đến nay : Hàng loạt văn bản pháp luật được ban hành nh ằm c ủng c ố ch ặt chẽ hệ thống ngân hàng : Pháp lệnh ngân hàng nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính của H ội đồng nhà n ước (23/05/1990). Hiến pháp 1992, Luật tổ chức chính phủ, Luật Ngân hàng nhà n ước (1997). 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 18. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.Tư cách pháp nhân của ngân hàng nhà nước Việt Nam : c. NHNN có mức vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, được nhà nước giao vốn, tài sản để hoạt động. NHNN thành lập dưới hình thức công ty cổ phần : Nhà nước quy định cụ thể mức vốn pháp định. NHNN thuộc sở hữu Nhà nước : có hai phương thức sau : •Mức vốn pháp định được quy định cụ thể. •Luật NHTW quy định nguyên tắc hình thành vốn pháp định. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 19. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.Tư cách pháp nhân của ngân hàng nhà nước Việt Nam : c. NHNN có mức vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, được nhà nước giao vốn, tài sản để hoạt động. NHNN thuộc sở hữu Nhà nước : •Mức vốn pháp định được quy định cụ thể : Điều 2 – Luật ngân hàng CHLB Đức (1958) là 290tr Mác. Điều 6 – Luật NHTW Malaysia (1958 – sửa đổi năm 1994) là 200tr ringit… 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
 20. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.Tư cách pháp nhân của ngân hàng nhà nước Việt Nam : c. NHNN có mức vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, được nhà nước giao vốn, tài sản để hoạt động. NHNN thuộc sở hữu Nhà nước : •Luật NHTW quy định nguyên tắc hình thành vốn pháp định : Luật ngân hàng nhân dân Trung Quốc (1995) quy định vốn do Nhà nước cấp và thuộc sở hữu Nhà nước. Điều 4 – Luật ngân hàng Hàn Quốc quy định ngân hàng Hàn Quốc là pháp nhân đặc biệt không có vốn pháp định. 01/29/13 Luật NH & CK ­ GV Nguyễn Từ Nhu 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2