intTypePromotion=3

Bài giảng Chương 3: Môi trường vi mô & vĩ mô của marketing ngân hàng

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:23

0
127
lượt xem
14
download

Bài giảng Chương 3: Môi trường vi mô & vĩ mô của marketing ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 3: Môi trường vi mô & vĩ mô của marketing ngân hàng tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về môi trường dân số; môi trường địa lý; môi trường kinh tế; môi trường pháp luật;... HY vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Môi trường vi mô & vĩ mô của marketing ngân hàng

 1. Chương 3: MÔI TRƯỜNG VI MÔ & VĨ MÔ  CỦA                       MARKETING NGÂN HÀNG 1
 2. 3.1.1. Môi trường dân số q Hiện  nay,  môi  trường  dân  số  được  các  chuyên  gia  marketing quan tâm.  q Xu thế thay đổi nhân khẩu  được nghiên cứu bao gồm:  ü Tổng dân số, tỷ lệ tăng dân số ü Những  thay  đổi  về  cấu  trúc  (nghề  nghiệp,  lứa  tuổi,  tôn  giáo) ü Xu thế di chuyển địa dư dân cư ü Chính sách dân số của vùng, khu vực hay quốc gia. q Môi  trường  dân  số  không  chỉ  tạo  thành  nhu  cầu  và  kết  cấu  nhu  cầu  của  dân  cư  về  sản  phẩm  dịch  vụ  ngân  hàng  mà  còn  là  căn  cứ  để  hình  thành  hệ  th2 ống  phân phối của ngân hàng.
 3. 3.1.2. Môi trường địa lý Các  vùng  địa  lý  khác  nhau  có  những  đặc  điểm  khác  nhau  như:  điều  kiện  giao  thông,  sông  núi,  các  danh  lam  thắng  cảnh,  tài  nguyên,  phong tục tập quán,  cách thức giao  tiếp,  nhu  cầu  về  hàng  hóa  dịch  vụ  tài  chính…  Tất  cả  những  điều  kiện  đó  đã  hình  thành  các  địa  điểm  dân  cư,  trung  tâm  thương  mại, du lịch và trung tâm sản xuất… 3
 4. 3.1.3. Môi trường kinh tế § Môi  trường  kinh  tế  bao  gồm  những  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  khả  năng  thu  nhập,  thanh  toán, chi tiêu, nhu cầu về  vốn  và gửi tiền  của  dân cư.  § Môi  trường  kinh  tế  tác  động  mạch  mẽ  đến  nhu cầu  và cách thức sử dụng sản phẩm  dịch  vụ ngân hàng của khách hàng.  § Sự  thành  công  hay  thất  bại  của  một  chiến  lược  marketing  ngân  hàng  phụ  thuộc  rất  4 nhiều  vào  tình  hình  của  nền  kinh  tế  trong  nước, khu vực và toàn cầu. 
 5. 3.1.3. Môi trường kinh tế § Bộ  phận  nghiên  cứu  thị  trường  của  ngân  hàng  sẽ  nghiên  cứu  sự  biến  động  của  những  yếu  tố  chủ  yếu  thuộc  môi  trường  kinh tế như sau: ü Thu nhập bình quân đầu người ü Tỷ lệ xuất nhập khẩu ü Tốc độ tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế  quốc dân ü Tỷ lệ lạm phát 5 ü Sự ổn định về kinh tế
 6. 3.1.4. Môi trường kỹ thuật, công nghệ v Sự  thay đổi về khoa học  công nghệ  đã tác động mạnh mẽ đến  nền  kinh  tế  và  xã  hội  =>  Làm  thay  đổi  cách  thức  tiêu  dùng  và  phương thức trao đổi của xã hội và ngân hàng nói riêng.  v Hoạt động của ngân hàng không thể tách rời sự phát triển mạnh  mẽ của công nghệ thông tin.  v Công nghệ mới cho phép các ngân hàng đổi mới quy trình nghiệp  vụ, cách thức phân phối, phát triển sản phẩm dịch vụ mới  (như  dịch vụ 24/24), dịch vụ thanh toán… v Kỹ  thuật,  công  nghệ  đem  đến  những  điều  kỳ  diệu  cho  ngân  hàng  như:  chuyển  tiền nhanh,  máy  gửi, rút tiền  tự  động  ATM,  thanh toán tự động, card điện tử, ngân hàng tự động, ngân hàng  Internet, thanh toán tiền … v Mức độ hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng tùy thuộc rất  lớn vào những kỹ thuật  mà ngân hàng sử dụng nhằm thỏa mãn  nhu cầu của họ. 6 v Quá trình tự động hóa  các dịch vụ ngân hàng giúp ngân hàng mở  rộng  về  không  gian,  thời  gian  và  các  dịch  vụ  ngân  hàng  mới  nhằm  đem lại nhiều lợi ích  và tiện ích  cho khách hàng là xu thế 
 7. 3.1.5. Môi trường pháp luật ü Kinh  doanh  ngân  hàng  là  một  trong  những  ngành  kinh  doanh  chịu sự giám sát chặt chẽ của luật pháp và Chính phủ.  ü Hoạt  động  của  các  ngân  hàng  thường  được  điều  chỉnh  rất  chặt chẽ bởi các quy định pháp luật. ü Môi  trường  pháp  luật  có  thể  tạo  nhiều  cơ  hội  mới  nhưng  đồng thời cũng gây nên những thách thức mới cho cho các ngân  hàng  như:  hạn  chế  lãi  suất,  hạn  chế  về  huy  động  tiền  gửi,  nhiều ngân hàng mới, ngân hàng nước ngoài ra đời … ü Nhà  marketing  ngân  hàng  phải  nghiên  cứu  môi  trường  pháp  luật, những văn bản pháp luật liên quan, những quy định của  ngân hàng Trung ương về hoạt động của các tổ chức tín dụng,  nắm  rõ  những  quy  định  pháp  luật  để  điều  chỉnh  hoạt  động  kinh doanh cho phù hợp với những quy định mới.  7 ü Bộ  phận  marketing  ngân  phải  phân  tích  và  dự  báo  được  xu 
 8. 3.1.6. Môi trường văn hóa­ xã hội q Các yếu tố văn hóa chi phối khá nhiều của đến hành vi  của khách hàng và đối thủ cạnh tranh của ngân hàng.  q Những  hành động trái  với văn hóa  khó có thể chấp nhận  được.  q Trình độ  văn hóa, tiêu dùng  và  thói quen  của người dân  sẽ  ảnh hưởng lớn đến hành vi  và  nhu cầu sản phẩm  dịch vụ ngân hàng.  VD:  § Ở  Việt  Nam  người  dân  có  thói  quen  thanh  toán  tiền  mặt  =>  nên  việc  phát  triển  các  loại  hình  thanh  toán  KHÔNG  dùng  tiền mặt gặp nhiều khó khăn.  § Người Việt Nam có thói quen mua hàng  ở chợ nhỏ ven đườ 8 ng  =>  nên  nhu  cầu  về  dịch  vụ  thanh  toán  bằng  thẻ  chậm  phát  triển (thẻ, tín dụng tiêu dùng). 
 9. 2.5. PHÂN TÍCH NHU CẦU (DEMAND ANALYSIS) q Vấn  đề  tâm  lý  của  người  dân  cũng  ảnh  hưởng  lớn đến hành vi của khách hàng.  VD: Nếu người dân có tâm lý không tin tưởng vào ngân  hàng thì họ không gửi tiền vào ngân hàng mà cất giữ dưới  dạng tiền mặt, vàng hoặc ra ngân hàng rút ồ ạt. q Nghiên cứu các yếu tố văn hóa ­ xã hội  nhằm tác  động  vào  hành  vi  của  khách  hàng,  xây  dựng  các  chính  sách,  quy  định,  thủ  tục  trong  nghiệp  vụ  và  thiết  kế  mô  hình  tổ  chức  phù  hợp  với  đặc  điểm  văn hóa của từng vùng, khu vực trị trường trong  và ngoài nước.
 10. 3.2. NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VI MÔ CỦA NGÂN HÀNG 3.2.1. Các yếu tố nội lực của ngân hàng 3.2.2. Các đơn vị hỗ trợ cho hoạt động của           ngân hàng 3.2.3. Đối thủ cạnh tranh 3.2.4. Khách hàng của ngân hàng 3.2.4.1.Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng 3.2.4.2.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhu  cầu       của khách hàng 10 3.2.4.3.Nghiên cứu hành vi của khách hàng
 11. 3.2.1. Các yếu tố nội lực của ngân hàng ü Vốn tự có và khả năng phát triển của nó ü Trình độ kỹ thuật công nghệ  ü Trình độ cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên ü Hệ thống mang lưới phân phối ü Số lượng các bộ phận và các mối quan hệ giữa các  bộ phận trong ngân hàng. ü Các yếu tố trên là những điều kiện để đảm bảo cho  hoạt động ngân hàng thỏa mãn nhu cầu khách hàng  và nâng cao vị thế cạnh tranh của ngân hàng. ü Hoạt động marketing phải khơi dậy  được động lực  làm  việc  của  đội  ngũ  cán  bộ  nhân  viên  ngân  11 hàng  trong việc nâng cao chất lượng chất lượng phục vụ 
 12. 3.2.2. CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG  Là những đơn vị có mối quan hệ với ngân  v  hàng.  v   Bao  gồm  các  cơ  quan  trong  lĩnh  vực:  quảng  cáo, tuyên truyền, cung cấp  ấn phẩm, tin học,  phương tiện kỹ thuật…  v  Bộ phận marketing là cầu nối giữa ngân hàng  và các đơn vị hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động của ngân hàng.  12
 13. 3.2.3. Đối thủ cạnh tranh q Chính  phủ  của  nhiều  quốc  gia  đang  điều  chỉnh  luật  để  khuyến  khích  các  lực  lượng  tham  gia  thị  trường  tài  chính  ngân hàng q Hệ thống các tập đoàn tài chính đa quốc giá đang tiến đến  các  thị  trường  mới  một  cách  mạnh  mẽ,  trong  đó  có  Việt  Nam. =>  Thị  trường  ngân  hàng  ngày  càng  sôi  động  hơn  và  sự  cạnh tranh giữa các ngân hàng trong và ngoài nước càng gây  gắt hơn.  q Các ngân hàng cần phải tập trung nghiên cứu đối thủ cạnh  tranh và khách hàng một cách kỹ lưỡng. Cụ thể: q Nghiên  cứu  cấu  trúc  thị  trường  và  hành  vi  của  các  ngân  hàng  trên  thị  trường:  nông  thôn  khác  thành  thị,  miền  núi  khác miền xuôi, thị trường công ty khác thị trường cá nhân  13 và hộ gia đình... q
 14. 3.2.4. Khách hàng của ngân hàng ü Khách  hàng  là  chủ  thể  có  vị  trí  hết  sức  quan  trọng  trong sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.   ü Khách  hàng  vừa  tham  gia  trực  tiếp  vào  quá  trình  cung  ứng  sản  phẩm  dịch  vụ  ngân  hàng,  vừa  trực  tiếp sử dụng, hưởng sản phẩm dịch vụ. ü Nhu  cầu  và  cách  thức  sử  dụng  sản  phẩm  dịch  vụ  của  khách  hàng  sẽ  là  những  yếu  tố  quyết  định  về  kết cấu, số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ và  kết quả hoạt động của ngân hàng.  ü Yêu  cầu  bộ  phận  marketing  phải  xác  định  được  nhu  cầu,  mong  đợi  của  khách  hàng  từ  phía  ngân  14 hàng  và  cách  thức  lựa  chọn  sử  dụng  sản  phẩm  dịch vụ của họ.
 15. 3.2.4.1.Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng  q Khách  hàng  của  ngân  hàng  là  những  cá  nhân  hay  tổ  chức có  nhu cầu về các sản phẩm  tài chính và có khả  năng tham gia trao đổi với ngân hàng để thỏa mãn các  nhu cầu đó. Ø Khách  hàng  cá  nhân:  Các  cá  nhân,  hộ  gia  đình  (thị  trường bán lẻ)  Ø Khách hàng công ty: các doanh nghiệp hay công ty (thị  trường bán buôn)  q Nhiệm vụ quan trọng và hàng  đầu của Marketing là  phải  nghiên  cứu,  phân  tích,  tìm  hiểu  xem  khách  hàng  mong muốn gì từ phía ngân hàng.  15 q Phân loại khách hàng để lựa chọn thị trường mục tiêu 
 16. 3.2.4.1.Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng  q Nhận  thức  công  tác  khách  hàng  trong  hoạt  động  kinh doanh của ngân hàng. q Đẩy mạnh công tác khách hàng trong toàn thể cán  bộ nhân viên ngân hàng. q Các  ngân  hàng  đã  có  nhiều  cơ  chế  để  gắn  quyền  lợi  và  trách  nhiệm  của  nhân  viên  trong  giao  dịch  với khách hàng thông qua các chính sách như: khen  thưởng động viên thỏa đáng … q Tăng  cường  cơ  sở  vật  chất,  công  nghệ  hiện  đại  phục vụ cho khách hàng theo hướng: nâng cao chất  lượng, nhanh chóng, kịp thời, chính xác … 16
 17. 3.2.4.1.Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng q Tổ chức  làm việc thêm ngoài giờ hành chính  và ngày  nghỉ đang là những hoạt động phổ biến của một số  ngân hàng hiện nay. q Nhằm  thu  hút  khách  hàng,  các  ngân  hàng  nên  tăng  cường chính sách  ưu đãi đối với khách  hàng truyền  thống,  khách  hàng  lâu  năm,  khách  hàng  thường  xuyên…  như:  miễn  –  giảm  phí  chuyển  tiền,  phát  hành Sec bảo chi, mở thư tín dụng hoặc tăng lãi suất  tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, thẻ Vip, thẻ quà tặng  … q Tăng cường quan tâm thu hút khách hàng mới. 17 q Chú  trọng  việc  tổ  chức  hội  nghị,  hội  thảo  khách 
 18. 3.2.4. Khách hàng của ngân hàng 3.2.4.2.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng  đến nhu cầu của khách hàng Ø Đối tượng khách hàng của ngân hàng luôn phong phú  và đa dạng. Mỗi khách khách hàng lại có những nhu  cầu và mong muốn khác nhau.  Ø Bộ  phận  marketing  không  chỉ  nghiên  cứu  nhu  cầu  của khách hàng  mà phải nghiên cứu các nhân tố  ảnh  hưởng  đến  nhu  cầu  và  mong  muốn  của  họ.  Từ  đó,  đưa ra những chiến lược thích hợp. 18
 19. 3.2.4.2.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến             nhu cầu của khách hàng Các yếu tố  ảnh hưởng đến nhu cầu của khách  hàng cá nhân bao gồm: ü Đặc điểm về gia đình: trình độ văn hóa, quy mô gia đình,  số  thành  viên,  số  lượng  người  trưởng  thành,  người  ăn  theo… ü Đặc điểm hôn nhân gia đình: Các hộ gia đình sẽ có nhu  cầu vay, gửi nhiều hơn người độc thân. ü Vai trò và địa vị xã hội: Những người có địa vị xã hội cao  thường  có  thu  nhập  cao  và  nhu  cầu  của  họ  về  dịch  vụ  tài chính cũng cao và ngược lại. ü Tầng  lớp  xã  hội:  người  giàu,  người  nghèo,  tầng  lớ19 p  trí  thức, công nhân, nông dân …
 20. 3.2.4.2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến  Các y                  nhu c ếu tố  ảnh hưởng đ ầu c ếủ a khách hàng n nhu c   ầu của khách hàng  cá nhân bao gồm: ü Độ  tuổi:  khác  nhau  của  các  tầng  lớp  dân  cư  sẽ  có  nhu  cầu  khác  nhau  về  sản  phẩm  dịch  vụ.  VD:  Giới  trẻ  thường có nhu cầu vay tiền nhiều hơn tuổi trung và cao  niên. ü Đặc điểm nghề nghiệp: những người kinh doanh, doanh  nhân  sẽ  có  nhu  cầu  về  sản  phẩm  dịch  vụ  tài  chính,  thanh  toán…  hơn  cán  bộ  công  chức  nhà  nước,  công  nhân. ü Điều kiện kinh tế + thu nhập cá nhân:  Những ngườ 20 i có  thu nhập cao thường tìm kiếm các sản phẩm tiết kiệm  và đầu tư. Những người nghèo, người có thu nhập thấp 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản