intTypePromotion=1

Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 3: Thị trường hối đoái

Chia sẻ: Trịnh Phương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
104
lượt xem
10
download

Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 3: Thị trường hối đoái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 3: Thị trường hối đoái trình bày các kiến thức về tỷ giá hối đoái, phương pháp biểu thị tỷ giá, quy ước trong giao dịch hối đoái Quốc tế, cách viết tỷ giá, phương pháp đọc tỷ giá, phương pháp tính toán tỷ giả, cơ sở xác định tỷ giả hối đoái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 3: Thị trường hối đoái

444444444<br /> <br /> aaaaaaaaa<br /> <br /> n4DDDDDD4444DDDD n n<br /> <br /> D<br /> <br /> ? D<br /> <br /> D<br /> <br /> ?<br /> <br /> cc c<br /> <br /> .<br /> <br /> c<br /> <br /> c c cc c c c c c c c . . . . cc . c c . c   . cc n . . cc . c c c c c c<br /> <br /> <br /> c c<br /> <br /> 4<br /> <br /> 444444444<br /> <br /> c<br /> c<br /> <br /> n<br /> <br /> cn . .<br /> <br /> cc<br /> <br /> c<br /> <br /> c<br /> <br /> c c c c<br /> <br /> c . c .c<br /> <br /> c c c c<br /> <br /> c c c<br /> <br /> c<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> n<br /> n<br /> <br /> cn . .<br /> n cn c c c<br /> <br /> . cc c c<br /> <br /> c<br /> .<br /> <br /> cn cn<br /> <br /> c<br /> <br /> . . c c<br /> <br /> n<br /> n n n n n n<br /> <br /> c %%%%%%%%%%%<br /> 4DDDD4DDD4DDD 4DDDD4DDD4DDD 4DDDD4D44DDDD 4DDDD4D4DDD 4DDDD44DDDDDD 4DDDD444DDDD<br /> <br /> c<br /> <br /> .<br /> <br /> n<br /> <br /> cn . . c<br /> <br /> c<br /> <br /> c<br /> <br /> cn c . c<br /> <br /> c<br /> c n<br /> <br /> .<br /> cc cn . .. c<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> cn c c .c. . .<br /> <br /> c<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 4<br /> <br /> 444444444<br /> <br /> .<br /> ... ... c ... ... ... . ...<br /> <br /> c : ..<br /> c ...<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> n<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> . c c c c<br />  <br /> <br /> c<br /> <br /> c<br /> <br /> c<br /> <br /> c<br /> <br /> ñ Dcc c n D<br /> <br /> D<br /> <br /> D <br /> D <br /> <br /> <br /> <br /> DDD<br /> <br /> D<br /> <br /> 4D<br /> <br /> D<br /> <br /> D <br /> <br /> D <br /> D <br /> D<br /> D<br /> <br /> D<br /> D<br /> <br /> <br /> D D <br /> <br /> D<br /> <br /> n D!D!! n . c . cc . <br /> <br /> <br /> <br /> ???<br /> <br /> n<br /> <br /> ñ <br /> <br /> n<br /> <br /> c c c<br /> <br /> .<br /> <br /> cc c<br /> <br /> c<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 444444444<br /> <br /> n<br /> c . ccc c .<br /> <br /> cn c .<br /> c<br /> <br /> cc c c<br /> c c .<br /> <br /> c<br /> <br /> c<br /> c<br /> <br /> c<br /> <br /> c<br /> <br /> .<br /> c<br /> <br /> c c c c c cc . <br /> $  ???$%$ $ $$$$$$ $ $$$$$$ c . cc . . c n .c c . c . c . c . c n n c c . . c c . c . c . c cn . c c c . n .c c c. cc c c . c cD c cc cc c c cc c . c c . c c c c . c c n c . c c c c .<br /> <br /> cc<br /> <br /> .<br /> <br /> c . c .<br /> <br /> c c . c c c c . . c<br /> <br /> cc<br /> <br /> c D . . cc D<br /> <br /> D<br /> <br /> . c cc c c c c c c. c c c . cc c c c c. c c c c c<br /> <br /> c c c c c c<br /> <br /> c c<br /> <br /> c cc c<br /> <br /> 4 D <br /> D D<br /> !<br /> D<br /> <br /> D<br /> D<br /> n<br /> <br /> <br /> D <br /> D<br /> <br /> D<br /> !<br /> D<br /> <br /> <br /> =<br /> n<br /> <br /> =<br /> <br /> C4B C4A<br /> <br /> <br /> D <br /> D <br /> D DDD <br /> DD4DD<br /> <br /> DD<br /> D DD4D<br /> <br /> D D<br /> D D4DD <br /> D<br /> D D 4DD<br /> <br /> D<br /> D<br /> D D4D<br /> <br /> 4<br /> <br /> 444444444<br /> <br /> ........................... ........... ...<br /> <br /> D!D!!D4<br /> = 4DDD4<br /> <br /> ??? DD?<br /> <br /> R?R = 4 44DD ???<br /> ¡<br /> <br /> R?R =? DD?<br /> = 4 44DD 4DDD4<br /> ¢ £<br /> <br /> =<br /> <br /> D!D!!D4<br /> ??? DD?<br /> ........................... ........... ...<br /> <br /> = 4DDD4<br /> <br /> ??? = 4 4DDD FFF<br /> <br /> FFF =? DD?<br /> =<br /> <br /> D<br /> D!!<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> !<br /> D<br /> D D <br /> D <br /> D<br /> D D D<br /> ¦<br /> n<br /> <br /> D:D4 c c > @@@<br /> D%<br /> @<br /> @$ D% <br /> $<br /> ,,,,, . êJ D D<br /> §<br /> <br /> ¤<br /> <br /> ¥<br /> <br /> =<br /> <br /> =<br /> <br /> 4DDD4 4 4DDD<br /> <br /> D<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2