intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính

Chia sẻ: Trịnh Phương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

196
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính dưới đây trình bày các kiến thức xoay quanh bản chất thị trường tài chính, cấu trúc thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường công cụ phái sinh,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính

1<br /> <br /> 1<br /> <br />      hhhhh    h           <br /> <br />           <br />        <br />      <br /> <br />      <br />        <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br />    h        ? ?  <br /> <br /> ?      <br /> ... . ? ?  <br /> <br />    <br /> <br />    <br />  ... ... ...<br /> <br />  <br /> <br /> ¢¡ ¢£<br /> <br /> 1<br /> <br />     h ?  ?           <br />      h    hhhhh    <br />     <br />     <br /> <br /> <br />  E     E  <br /> <br /> ¤<br /> <br />   h   nhh nhnhn nnh  <br />        <br />    <br /> <br /> <br />  <br />  <br /> <br /> <br />  <br />  <br /> <br /> à              1 <br /> <br /> ¦<br /> <br /> ¥<br /> <br /> 2<br /> <br /> !! ! Z        1      <br />    <br /> Z <br />    <br />   <br /> <br /> <br />   <br />      <br />      ?   <br /> <br /> <br /> !  >? @ A BCD EBF <br />         ?<br />     <br /> <br />    <br />    <br /> <br /> <br />    '   E     <br />  '     <br /> <br />     <br /> <br /> ©<br /> <br /> C   AGB HIB )))))n <br />    '    ? <br /> <br /> <br />    <br />   <br />   <br />   '   <br />    WW.W.<br /> <br /> §<br /> <br /> ¨ ¡  <br /> <br />  J AKCB EBF  h    <br /> <br />   <br />  ?  ... ' <br />   <br />   <br />   <br />     <br /> <br /> <br /> $! #"!<br /> 1<br /> <br /> !   AEB BF '       <br />   ? h AB .))))n ' <br />       <br />  <br />   AKBB .))))n <br />      '<br /> 12<br /> <br /> <br /> <br /> &% %  <br /> <br />          <br /> <br /> <br /> <br /> ! <br />      <br />  <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> 11<br /> <br />  ><br /> l   <br /> l1'<br /> ? <br />   <br /> l2'<br />       <br /> l''<br /> <br />   <br /> l''<br />    <br /> lj'<br />    j <br /> <br /> 1<br /> <br /> * + , à , , , -   n       <br /> <br />   <br /> <br /> <br /> !! ! ?    l     ?    <br />   <br />    <br /> ?    ?            <br />   ? <br /> 1<br /> <br />  n     <br />    <br /> !! : ?     l    <br />    <br /> ?    <br />  <br /> <br />   ?    <br /> ?     <br /> 1431 (210 )(£<br /> 1<br /> <br /> '<br /> <br />   ¤ ¥<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=196

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2