intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-Exchange2007-phần 7 - Homedirs-Profile

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

237
lượt xem
158
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 7 - homedirs-profile', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-Exchange2007-phần 7 - Homedirs-Profile

  1. Home Directory- Profiles I. Home Directory Chuẩn bị: - Khởi động máy chọn Windows Server 2003 đã nâng cấp Domain Controller (P3) - Tạo OU NhatNghe, trong OU NhatNghe tạo 2 user U1 và U2 - Cho group Users quyền Allow Logon Locally - Vào C:\ tạo thư mục tên “Homedirs” - Share thư mục Homedirs, cho group Everyone quyền Full Control 1.Tạo Home Directory B1: Logon Administrator → vào Active B2: Trong hộp thọai To,gõ dòng Directory User and Computer → Click chuột \\pcXX\\Homedirs\%username% → Apply phải trên user U1 → Properties → Chọn tab Profile → đánh dấu chọn Connect → chọn mặc Lưu ý: - pcXX: Tên máy làm Domain định là Z: - Homedirs: Tên thư mục share B3: Logoff Administrator → Logon U1 → Lưu ý: Sau khi chọn Apply bạn sẽ thấy Click chuột phải trên My Computer → Explore %username% được thay thế bằng “u1”→ OK Lưu ý: Hệ thống tự động cấp thư mục Homedirs cho user U1 và được định dạng thành ổ đĩa (Z:) B4: Vào (Z:) → tạo file “u1.txt” B5: Logoff U1 → Logon Administrator B6: Thực hiện lại B1 và B2 để tạo Homedirs cho user U2 → Logon U2 xem thư mục Homedirs được định dạng thành ổ đĩa (Z:) 51
  2. B7: Logoff U2 → Logon Administrator → vào Vào thư mục C:\Homedirs\u1, file Homeu1.TXT C:\Homedirs đã được tạo trong thư mục u1 Lưu ý: Trong thư mục Homedirs hệ thống tư động tạo 2 thư mục con “u1” và “u2” II. Profiles 1. Local Profile Chuẩn bị: -Khởi động lại máy chọn Window Server 2003 chưa nâng Domain Controller (P1) -Tạo 2 user U1 và U2 B1: Logon Administrator → Click chuột phải trên B2: Chọn tab View → chọn Show hidden files and My Computer → Explore → Chọn menu Tools → folders → Apply → OK Folders Options 52
  3. B3: Vào thư mục C:\ Document and B4: Logoff Adminsitrator → Logon U1 Settings\Default User\Desktop, tạo 1 thư mục tên Trên Desktop có “Thư mục chung” “thu muc chung” B6: Logon Administrator → Mở Windows Explore → Vào thư mục C:\Documents and Settings\All Users\Desktop, tạo thư mục tên “DATA” → đóng cửa sổ màn hình Windows Explore Thư mục DATA đã được tạo trên Desktop B7: Logoff Administrator → Logon U1 → Trên Desktop có thư mục “DATA” B8: Logoff U1 → Logon U2 → Trên Desktop có thư mục “DATA” 2. Roaming Profiles Chuẩn bị: - Bài lab thực hiện trên 2 máy:  Một máy Windows Server 2003 đã nâng Domain Controller (P3)  Một máy Windows XP join vào Domain - Máy làm Domain Controller  Tạo 2 user “U1” và “U2”  Vào C:\ tạo thư mục tên “Profiles” , share Full Controll cho group Everyone  Share thư mục Profiles, cho group Everyone quyền Full Control - Cho group Users quyền Allow Logon Locally 53
  4. B1: Máy Domain Controller vào Active B2: Tại ô Profile path,gõ Directory Users and Computers Click chuột \\pcX\Profiles\%username% → Apply phải trên user U1 → Properties → chọn tab (Sau khi chọn Apply bạn sẽ thấy %username% Profiles được thay thế bằng u1)→ OK Lưu ý: - pcX : tên máy Domain Controller - Profiles: tên thư mục share B3: Máy Domain Controller Logoff Administrator → Logon U1 → Trên màn hình Desktop tạo thư mục tên “U1” B4: Máy XP (đã join vào Domain) Logon U1 → Trên màn hình Desktop thấy thư mục “U1” B5: Máy Domain Controller Logon Administrator → Vào C:\Profiles → thấy hệ thống tự động tạo ra thư mục “u1” 54
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2