intTypePromotion=1
ADSENSE

Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

474
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao hợp pháp giữa hai bên hoặc ngày nhận được xác nhận “hồ sơ hợp pháp” của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ tài sản phải làm thủ tục kê khai nộp LPTB. + Tổ chức, cá nhân có tài sản trước bạ nhận 02 bản tờ kê khai LPTB (theo mẫu quy định, không thu tiền) tại Chi Cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. +...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao

  1. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao - Trình tự thực hiện: + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao hợp pháp giữa hai bên hoặc ngày nhận được xác nhận “hồ sơ hợp pháp” của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ tài sản phải làm thủ tục kê khai nộp LPTB. + Tổ chức, cá nhân có tài sản trước bạ nhận 02 bản tờ kê khai LPTB (theo mẫu quy định, không thu tiền) tại Chi Cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. + Tờ khai LPTB được lập riêng cho từng tài sản. Chủ tài sản ghi đầy đủ nội dung quy định trong cả 2 bản tờ khai (phần dành riêng cho chủ tài sản) và gửi cho cơ quan nhận hồ sơ kèm theo toàn bộ hồ sơ trước bạ. Cán bộ Thuế hướng dẫn người kê khai khi có yêu cầu. + Cán bộ Thuế khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, nếu chưa đầy đủ thì đề nghị người nộp bổ sung cho đầy đủ rồi mới tiếp nhận. + Cơ quan Thuế giải quyết lần lượt theo thứ tự tiếp nhận hồ sơ (phát tích kê đối với hồ sơ giải quyết ngay trong ngày; phát phiếu hẹn đối với hồ sơ không giải quyết được ngay trong ngày - ghi rõ: ngày nhận hồ sơ, những giấy tờ có trong hồ sơ, thời hạn trả kết quả). + Người nộp hồ sơ nhận thông báo và giấy nộp tiền (hoặc biên lai) tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp nộp tiền vào Kho bạc. + Người nộp hồ sơ nộp 01 bản chính Giấy nộp tiền (hoặc biên lai) có xác nhận “đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước” và thông báo nộp tiền (của cơ quan Thuế) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản. + Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền. - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB + Giấy tờ xác minh tài sản có nguồn gốc hợp pháp, như: tờ khai hải quan hàng nhập khẩu có xác nhận của hải quan cửa khẩu (đối với tài sản trực tiếp nhập khẩu); hoặc giấy chứng nhận đăng ký tài sản do người giao tài sản bàn giao cho người nhận tài sản (đối với tài sản đã đăng ký quyền sở hữu); + Hoá đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh); hoặc hoá đơn bán hàng tịch thu (đối với trường hợp mua hàng tịch thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đối với trường hợp cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, cơ quan tư pháp nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân, thể nhân không hoạt động sản xuất, kinh doanh); + Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có). - Số lượng hồ sơ: 02 bộ - Thời hạn giải quyết: Nhận được hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ trong một (01) ngày làm việc (đối với tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao) cơ quan Thuế thực hiện kiểm tra tờ khai, đối chiếu với các giấy tờ có liên quan và căn cứ vào các quy định hiện hành để xác định và ghi vào thông báo nộp lệ phí trước bạ đầy đủ các chỉ tiêu quy định theo mẫu ban hành.
  2. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp lệ phí trước bạ. - Lệ phí (nếu có): Lệ phí trước bạ bằng trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ nhân (x) mức thu lệ phí trước bạ (%). Mức thu LPTB được qui định chi tiết cho từng loại tài sản. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 02/LPTB) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Pháp lệnh 38/2001/PLUBTVQH ngày 28/8/2001 + Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ + Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ + Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính + Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 8/01/2007 của Bộ Tài chính + Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT của liên bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi trường +
  3. Mẫu số: 02/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Áp dụng đối với tài sản là ô tô, xe máy, tàu, thuyền, súng săn, súng thể thao) A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI: [01] Người nộp thuế: [02] Mã số thuế: [03] Địa chỉ: [04] Quận/huyện: [05] Tỉnh/Thành phố: [06] Điện thoại: [07] Fax: [08] Email: I- ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN: 1. Loại tài sản ( ô tô, xe máy, tàu thuyền...): 2. Tên hiệu tài sản: 3. Nước sản xuất: 4. Năm sản xuất: 5. Dung tích xi lanh: 6. Trọng tải ( hoặc công suất): 7. Số chỗ ngồi, kể cả chỗ người lái ( đối với phương tiện chở khách): 8. Chất lượng tài sản: 9. Số máy: 10. Số khung: 11. Biển kiểm soát: 12. Số đăng ký: 13. Trị giá tài sản (đồng): ( Viết bằng chữ: ) II- NGUỒN GỐC TÀI SẢN: 1. Tổ chức, cá nhân giao tài sản: 2. Địa chỉ: 3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển dịch tài sản: III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN KHÔNG PHẢI NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do): IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM: - Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./ ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) B/ PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ: 1. Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng): ( Viết bằng chữ: ..........................................................................................................)
  4. 2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): Bằng trị giá tài sản tính LPTB nhân (x) mức thu LPTB (%). Mức thu LPTB được quy định chi tiết cho từng loại tài sản (tàu thuyền, ô tô, xe máy các loại) (Viết bằng chữ: .........................................................................................................) Nộp theo chương ....... loại ...... khoản ...... hạng .......... mục ........... tiểu mục ....... 3. Địa điểm nộp: 4. Thời hạn nộp tiền chậm nhất đến ngày ......... tháng ........ năm 200.. Quá thời hạn nêu trên mà chủ tài sản chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0.05% số tiền chậm nộp /ngày. 5. Không thu lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm...... khoản...... Điều 3 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ thuộc trường hợp: ..............., ngày........ tháng......... năm .... CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ (Ký tên, ghi rõ họ tên) ( Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=474

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2