intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

231
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn và tờ khai mẫu về kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Tài liệu mô tả chi tiết từng bước thực hiên: trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện thủ tục, cơ quan thực hiện thủ tục hành chánh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

  1. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn - Trình tự thực hiện: + Khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu phần vốn cho tổ chức, cá nhân khác, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải khai thuế TNCN. - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế, qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn) - mẫu 12/KK-TNCN + Hợp đồng chuyển nhượng vốn (bản sao). + Các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh có diễn ra giao dịch chuyển nhượng vốn - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thuế theo mẫu 12-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn) - mẫu 12/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008
  2. Mẫu số: 07/KK -TNCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công) [01] Kỳ tính thuế: Tháng ……Năm ....… Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:……………………………………................. [03] Mã số thuế: - [04] Địa chỉ: ........................................................................................................... [05] Điện thoại:…………………[06] Fax:….……….... [07] Email:…………..... Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [08] [09] a Thu nhập từ tiền lương, tiền công 1 b Tiền thưởng [10] c Thu nhập khác [11] [12] d Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam [13] Các khoản giảm trừ [14] a Cho bản thân [15] b Cho người phụ thuộc 2 [16] c Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học [17] Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách d nhiệm bắt buộc [18] Tổng thu nhập tính thuế 3 [19] Tổng số thuế phải nộp trong kỳ 4 CHI TIẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC Số hộ Họ và tên Mã số thuế Số CMND Quan hệ với ĐTNT STT Ngày sinh chiếu [20] [21] [22] [23] [24] [25] 1 2 … Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. …………, ngày …… tháng .... năm ...…… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 12/KK - TNCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn)
  3. I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN [01] Họ và tên:............................................................................................................................................... [02] Mã số thuế: - [03] Số CMND/hộ chiếu: .............................................................................................................................. [04] Địa chỉ: .................................................................................................................................................. [05] Điện thoại:……………[06] Fax:……...………....[07] Email: ................................................................... [08] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: ……..………..Ngày …..tháng……năm ….. [09] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ........................Ngày……tháng …..năm….. Cơ quan cấp: .........................................................Ngày cấp:............................. II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN [10] Họ và tên:............................................................................................................................................... [11] Mã số thuế: - [12] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có MST):.................................................................................... [13] Địa chỉ: .................................................................................................................................................. [14] Điện thoại:……………[15] Fax:……...………....[16] Email: ................................................................... III. CHI TIẾT TÍNH THUẾ Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Chỉ tiêu Số tiền STT Giá chuyển nhượng 1 [17] Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng 2 [18] Chi phí chuyển nhượng 3 [19] Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn 4 [20] Số thuế phải nộp 5 [21] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ………………, ngày …… tháng …… năm ……… CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2