intTypePromotion=1

LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1: Tổng quan về Joomla

Chia sẻ: Mr. Lonely | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
113
lượt xem
54
download

LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1: Tổng quan về Joomla

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu – Các nội dung cũ ta sẽ không xóa, mà ta archive nó, nghĩa là ta đưa nó vào kho – Các nội dung đã đưa vào kho thì sẽ không hiển thị trên website. – Muốn hiển thị các nội dung archive ta phải tạo menu item loại Archive.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1: Tổng quan về Joomla

 1. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA 1
 2. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM Bài 1: Tổng quan về Joomla 1. Giới thiệu về Joomla 2. Quản lý nội dung 3. Quản lý thành phần mở rộng 2
 3. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM 2. Quản lý nội dung Tạo các trang web đơn § Tạo các trang web phân cấp § – Tổ chức lưu trữ – Section – Category – Content § Front Page § Archive 3
 4. Bài 1: Tổng quan về Joomla Tạo trang web đơn đơ § Vào Article Manager để tạo nội dung 4
 5. Bài 1: Tổng quan về Joomla Tạo trang web đơn đơ § Tạo menu item loại Article Layout để link tới trang web đơn 5
 6. Bài 1: Tổng quan về Joomla Tạo các trang web phân cấp Tổ chức lưu trữ § § Section § Category § Content 6
 7. Bài 1: Tổng quan về Joomla Tổ chức lưu trữ § Nội dung các bài viết trong Joomla được tổ chức phân cấp như sau: 7
 8. Bài 1: Tổng quan về Joomla Section § Tạo Section – Bước 1: Trong Control Panel chọn Section Manager hoặc chọn từ menu chọn Content\Section Manager 8
 9. Bài 1: Tổng quan về Joomla Section § Tạo Section – Bước 2: Trong Section Manager, chọn New 9
 10. Bài 1: Tổng quan về Joomla Section § Tạo Section – Bước 3: Trong Section: Section [New], lần lượt điền và chọn các thông tin cần thiết cho Section này, sau đó nhấn Save hoàn thành việc tạo Section. 10
 11. Bài 1: Tổng quan về Joomla ; 11
 12. Bài 1: Tổng quan về Joomla Section § Tạo menu link tới Section – Ta sẽ tạo menu item loại Section để link tới Section 12
 13. Bài 1: Tổng quan về Joomla ; 13
 14. Bài 1: Tổng quan về Joomla Category § Các bước thực hiện – Bước 1: Trong Control Panel chọn Category Manager 14
 15. Bài 1: Tổng quan về Joomla Category § Các bước thực hiện – Bước 2: Trong Category Manager, chọn New 15
 16. Bài 1: Tổng quan về Joomla Category § Các bước thực hiện – Bước 3: Trong Category: Category [New], lần lượt điền và chọn các thông tin cần thiết cho Category này, sau đó nhấn Save để hoàn thành việc tạo Category. 16
 17. Bài 1: Tổng quan về Joomla Category ; 17
 18. Bài 1: Tổng quan về Joomla Category § Tạo menu link tới Category – Ta sẽ tạo menu item loại Category để link tới Category 18
 19. Bài 1: Tổng quan về Joomla 19
 20. Bài 1: Tổng quan về Joomla Content § Các bước thực hiện – Bước 1: Trong Control Panel chọn Add New Article 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2