LẬP TRÌNH WINSOCK

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
277
lượt xem
99
download

LẬP TRÌNH WINSOCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LẬP TRÌNH WINSOCK HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WINSOCK VỚI VISUAL C++ 1 Tạo Project mới 2 Chọn Win32 Console Application 3 Chọn A simple application 4 Khai báo sử dụng thư viện winsock 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH WINSOCK

  1. LẬP TRÌNH WINSOCK HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WINSOCK VỚI VISUAL C++ 1
  2. Tạo Project mới 2
  3. Chọn Win32 Console Application 3
  4. Chọn A simple application 4
  5. Khai báo sử dụng thư viện winsock 5
  6. Thư viện sử dụng là wsock32.lib 6
  7. Khai báo #include trong code … #include … int main(int argc, char* argv[]) { WSADATA wsaData; WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&wsaData); /////////////////////////// … … code here … … /////////////////////////// WSACleanup(); return 0; } 7
Đồng bộ tài khoản