Lịch sử lớp 8 Bài 7

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
401
lượt xem
23
download

Lịch sử lớp 8 Bài 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chủ nghĩa tư bản chuyển mạnh mẽ sang giai đoạn CNĐQ.Mâu thẫn gay gắt giữa tư sản và vô sản đã dẫn đến phong trào công nhân phát triển  Quốc tế thứ hai được thành lập. Vai trò của Ăng-ghen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 7

  1. Bài 7 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chủ nghĩa tư bản chuyển mạnh mẽ sang giai đoạn CNĐQ.Mâu thẫn gay gắt giữa tư sản và vô sản đã dẫn đến phong trào công nhân phát triển ể Quốc tế thứ hai được thành lập. Vai trò của Ăng-ghen. - Sự phát triển của phong trào công nhân Nga. Ý nghĩa lịch sử cuộc Cách mạng Nga 1905-1907. - Công lao to lớn của Lê-Nin và Đảng kiểu mới ở Nga. 2/ Tư tưởng: - Nhận thức đúng cuộc đấu tranh giai cấp giữa vô sản và tư sản là vì quyền tự do, vì sự tiến bộ xã hội. Giáo dục tinh thần cách mạng tinh thần quốc tế vô sản. - Lòng biết ơn đ/v Lê-nin, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng vô sản. 3/ Kĩ năng: Tìm hiểu những nét cơ bản về khái niệm “chủ nghĩa cơ hội”, “Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới”, “Đảng kiểu mới”; Biết phân tích các sự kiện cơ bản của bài bằng các thao tác tư duy lịch sử.
  2. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ đế quốc Nga cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX. Tranh ảnh, tư liệu về cuộc đấu tranh của công nhân: Si-ca-gô. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Hãy cho biết quyền lực của các công ty độc quyền? 2/ Giới thiệu bài mới: “ Sau thất bại của công xã Pari” 1871 phong trào công nhân t/g tiếp tục phát triển hay tạm lắng sự phát triển của phong trào đã đặt ra yêu cầu gì cho sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ hai? Chúng ta giải quyết vấn đề này qua tiết học hôm nay. 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI TRÒ * Hoạt động 1: Cá nhân I/ Phong trào GV: - Em có nhận xét gì về phong công nhân quốc trào đấu tranh của nhân dân cuối thế tế cuối thế kỷ kỉ XIX? XIX. Quốc tế HS: Nhận xét về số lượng, quy mô, thứ hai: tính chất 1/ Phong trào GV: So Với phong trào công nhân công nhân quốc trước công xã Pari cuối thế kỉ XIX tế cuối thế kỉ phong trào công nhân đã phát triển XIX: mạnh mẽ hơn, rộng rãi hơn, hoạt
  3. động ở nhiều nước Anh, Pháp, Mỹ tính chất quyết liệt: Đòi quyền lợi - Cuối thế kỉ XIX, về kinh tế, chính trị phong trào công - Vì sao phong trào trong giai đoạn nhân phát triển này vẫn phát triển mạnh? rộng rãi ở nhiều HS: Dựa vào sgk trả lời nước: Anh, Pháp, GV: Kết quả to lớn nhất mà phong Mỹ… đấu tranh trào công nhân cuối thế kỉ XIX đã quyết liệt chống đạt được? giai cấp tư sản. HS: Dựa vào sgk trả lời - Sự thành lập GV: Sự thành lập các tổ chức chính các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân trị độc lập: ở các nước + 1875, Đảng xã GV: Vì sao ngày 1-5 trở thành ngày hội dân chủ Đức. Quốc tế lao động? + 1879, Đảng * Cho HS thảo luận theo nhóm, công nhân Pháp. nhóm nào hoàn thành trước trả lời ờ + 1883, nhóm nhóm khác nhận xét giải phóng lao GV: Giải thích: + Ngày 1-5-1886 động người Nga công nhân Mỹ…. Thắng lợi ra đời. + Ngày 1-5 trở thành ngày Quốc tế lao động là để thể hiện sự đồan kết, biểu dương lực lượng, sức mạnh của g/c vô 2/ Quốc tế thứ sản quốc tế. hai (1889 - 1914): * Hoạt động 2: Cả lớp - Sự phát triển
  4. GV: Những yêu cầu nào đòi hỏi phải của phong trào thành lập tổ chức quốc tế mới. công nhân cuối HS: Dựa vào sgk trả lời thế kỉ XIX GV: Phân tích, giải thích - Cần có một tổ GV: Quốc tế thứ hai thành lập và chức quốc tế mới có những hoạt động ntn? lãnh đạo phong HS: Dựa vào sgk nêu sự thành lập trào công nhân. Quốc tế thứ hai và những hoạt - Ngày 14-7-1889, động chủ yếu của Quốc tế thứ hai. Quốc tế thứ hai GV: Ăng-ghen và vai trò gì cho sự thành lập ở Pari thành lập quốc tế thứ hai? dưới sự chủ trì HS: Dựa vào sgk trả lời của Ăng-ghen GV: Khẳng định vai trò của Ăng- - Ý nghĩa: ghen. Sự thành lập Quốc tế thứ hai + Khôi phục tổ có ý nghĩa gì? chức quốc tế, HS: Trả lời theo sgk tiếp tục sự GV: Khẳng định ghi bảng nghiệp đấu tranh GV: Vì sao tổ chức thứ hai tan rã? cho thắng lợi của HS: Trả lời dựa vào sgk chủ nghĩa Mác GV: Giải thích Ăng-ghen mất là tổ + Thúc đẩy thất rất lớn cho Quốc tế thứ hai ứ phong trào công khuynh hướng cơ hội trong quốc tế nhân quốc tế đấu thứ nhất thắng thế nội bộ Quốc tế tranh hợp pháp bị phân hoá, năm 1914 chiến tranh t/ đòi cải thiện đời g thứ nhất bùng nổ ổ Quốc tế thứ sống. hai tan rã - Năm 1914, Quốc
  5. Hoạt động 1: Cả lớp (Tiết 2) tế thứ hai tan rã. GV: Yêu cầu HS thống kê về II/ Phong trào những hiểu biết của mình về Lê- cơng nhơn nga nin (sưu tầm đã chuẩn bị ở nhà). và cuộc cách Em có hiểu biết gì về Lê-nin? mạng 1905 HS: Trả lời theo sự hiểu biết của -1907: mình + kiến thức sgk 1/ Lê-nin và việc GV: Khẳng định ghi bảng thành lập Đảng - Lê-nin đã có vai trò gì trong việc vô sản kiểu mới thành lập Đảng xã hội dân chủ Nga? ở Nga: HS: dựa vào sgk trả lời ờ Lê-nin - Lê-nin sinh 4- đóng vai trò quyết định 1870, trong một GV: Em hãy nêu sự kiện để chứng gia đình nhà giáo minh điều này? tiến bộ, sớm tham HS: Hợp nhất các Đảng Mac-xít gia phong trào thành hội liên hiệp đ/t giải phóng cách mạng. công nhân- mầm móng của đảng vô - Lê-nin có vai trò sản kiểu mới. lớn trong việc GV: Tại sao nói Đảng Công nhân thành lập Đảng. xã hội dân chủ Nga là đảng vô sản - Đảng Công nhân kiểu mới? xã hội dân chủ HS: Dựa vào đoạn chữ in nhỏ sgk Nga là Đảng kiểu trả lời mới vì: GV: Khẳng định ghi bảng + Đấu tranh vì * Củng cố: những điểm nào chứng quyền lợi của giai tỏ Đảng công nhân xã hội dân chủ cấp công nhân, tính
  6. nga là Đảng kiểu mới? chiến đấu triệt để. * Hoạt động 2: Cá nhân + Chống chủ GV: Dùng bản đồ giới thiệu đế quốc nghĩa cơ hội, tuân Nga cuối thế kỉ XIX dầu thế kỉ XX theo nguyên lý của HS: Theo dõi bản đồ chủ nghĩa Mác. GV: Nét nổi bật tình hình nước + Dựa vào quần Nga đầu thế kỉ XX là gì? chúng và lãnh đạo HS: Dựa vào sgk trả lời quần chúng làm GV: Khẳng định.Gọi một HS đọc cách mạng. diễn cảm đoạn chữ in nhỏ sgk về “ 2/ Cách mạng Ngày chủ Nhật đẫm máu” Nga 1905- 1907: GV: Trình bày tiếp diễn biến của - Đầu thế kỉ XX, cách mạng theo sgk nước Nga lâm vào - Diễn biến của cách mạng Nga? khủng hoảng HS: Mở đầu bằng sự kiện ngày trầm trọng về chủ nhật đẫm máu 9-1-1905 nhiều mặt… GV: Nguyên nhân thất bại? - Năm 1905-1907 HS: + Sự đàn áp đẫm máu của kẻ cách mạng Nga thù bùng nổ. + Giai cấp vô sản chưa có kinh - Diễn biến: nghiệm đấu tranh (SGK) GV: Dẫn câu nhận xét của Hồ Chủ tịch qua quyển “Đường cách mệnh” - Ý nghĩa lịch sử của nó? - Kết quả: HS: Trả lời những ý sgk GV: Khẳng định ý nghĩa.
  7. - Từ nguyên nhân thất bại ạ rút ra bài học kinh nghiệm gì? HS: Trả lời theo sự hiểu biết của mình GV: + Tổ chức đoàn kết tập dược - Ý nghĩa: quầnchúng đấu tranh + Giáng một đòn + Kiên quyết chống CNTB và chí mạng vào nền chế độ phong kiến thống trị của địa Có thể nói thêm đây là cuộc cách chủ tư sản, làm mạng dân chủ tư sản kiểu mới vì: suy yếu chế độ G/c vô sản lãnh đạo Nga hoàng Lật đổ chế độ phong kiến + Là cuộc tổng Đem lại quyền lợi cho g/c vô diễn tập, tạo sản điểm xuất phát Khẳng định và cho HS nắm vững khái cho cách mạng niệm này 1917. Cổ vũ cho *Củng cố: Nêu diễn biến và nguyên phong trào đấu nhân bùng nổ cuộc cách mạng Nga 1905- 1907? tranh ở các nước. 4/ Củng cố: Theo câu hỏi củng cố từng phần 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Học thuộc câu hỏi ở phần củng cố. b/ Bài sắp học:
  8. Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 8
Đồng bộ tài khoản