Phong trào công nhân

Xem 1-20 trên 471 kết quả Phong trào công nhân
 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 40: Lê-Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

  ppt28p thanhthanh090909 06-04-2014 111 36   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

  ppt14p thanhthanh090909 03-04-2014 161 20   Download

 • Tài liệu tham khảo Chương 3 - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (Từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX) bài 36 : Sự hình thành và phát trienr của phong trào công nhân

  ppt20p nguyenchung91 13-04-2011 141 19   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 10 bài 40: Lê-Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 10 bài 40: Lê-Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc4p hieunguyen877 10-03-2014 87 14   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc7p nhannguyen0101 16-03-2014 211 11   Download

 • Mời quý thầy cô giáo tham khảo bộ sưu tập “Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mac" để có thêm tư liệu phục vụ cho công việc giảng dạy của mình. Những giáo án trong bộ sưu tập có mục tiêu là giúp cho học sinh có thể nắm thêm kiến thức về nguyên nhân dẩn đến phong trào đấu tranh của công nhân. Hình thức dấu tranh ban đầu: đập phá máy móc và bãi công trong đầu thế kỉ XIX.

  doc5p thanhthanh090909 03-04-2014 131 11   Download

 • Được tổng hợp từ nhiều bài giảng Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mac sinh động, chi tiết, sinh động từ quý thầy cô trên khắp cả nước. Đã giúp cho các em học sinh biết tóm tắt được vài nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của C.Mác và Ph. Ăng ghen với sự ra đời CNXH KH - Lý luận CM của giai cấp vô sản.

  ppt35p theanhanh12 03-04-2014 84 9   Download

 • Luận án Tiến sĩ Sử học được nghiên cứu nhằm mục đích: Tái hiện bức tranh lịch sử về phong trào công nhân ở các ĐTMN trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1965 một cách có hệ thống; kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp những luận cứ cho các nhà chính trị - xã hội trong việc hoạch định chính sách đối với công nhân hiện nay.

  pdf244p chacvan00 16-11-2016 34 6   Download

 • Bài viết Phong trào công nhân vì mục tiêu dân sinh ở các đô thị miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1959 được biên soạn nhằm góp phần nhận thức rõ hơn về lịch sử dân tộc nói chung và phong trào công nhân ở miền Nam rói riêng.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 21 5   Download

 • Luận án "Phong trào công nhân ở các nước Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2011" làm rõ thực trạng phong trào công nhân ở các nước Tây Âu (tiêu biểu là Anh, Pháp, Đức) từ năm 1991 đến năm 2011; qua đó nhận xét, đánh giá về phong trào này và một số vấn đề rút ra đối với việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 11 5   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử "Phong trào công nhân ở các nước Tây Âu từ năm 1001 đến năm 2011" trình bày về thực trạng phong trào công nhân ở các nước Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2011, đưa ra những nhận xét đánh giá về phong trào và rút ra đối với việc xây dựng giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay.

  pdf0p thuytct36 25-02-2016 20 4   Download

 • Tài liệu giải chi tiết các bài tập trang 34 mà TaiLieu.VN gửi tới các em dưới đây sẽ giúp các em hoàn thành tốt các bài tập về Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Cùng tham khảo để ôn tập lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và nâng cao tư duy thông qua việc tham khảo tài liệu.

  pdf2p tuyensinhhoc247_lop10 12-07-2017 4 1   Download

 • Tài liệu giải chi tiết các bài tập trang 187 mà TaiLieu.VN gửi tới các em dưới đây sẽ giúp các em hoàn thành tốt các bài tập về Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân. Cùng tham khảo để ôn tập lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và nâng cao tư duy thông qua việc tham khảo tài liệu.

  pdf3p hoc247_tuyensinh 26-07-2017 7 1   Download

 • Tài liệu giải chi tiết các bài tập trang 203 mà TaiLieu.VN gửi tới các em dưới đây sẽ giúp các em hoàn thành tốt các bài tập về Lê-Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX. Cùng tham khảo để ôn tập lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và nâng cao tư duy thông qua việc tham khảo tài liệu.

  pdf2p hoc247_tuyensinh 26-07-2017 6 1   Download

 • Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gồm 11 chương, phản ánh tương đối đầy đủ, có hệ thống về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cung cấp cho học viên những nội dung quan trọng, những tri thức về các sự kiện quan trọng, điển hình của phong trào công nhân từ khi xuất hiện chính đảng đầu tiên đến nay.

  pdf217p namde01 14-03-2013 338 149   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc7p ngoclam222 09-03-2014 165 35   Download

 • Rosa Luxemburg (1871-1919) là nhà nữ cách mạng lỗi lạc của phong trào Dân chủ Xã hội quốc tế, lãnh tụ của phong trào công nhân Đức đầu thế kỷ XX, nhà lý luận dân chủ Mác- xít hàng đầu. Ngay từ khi Lê-nin mới bắt đầu xây dựng học thuyết tổ chức “tập trung dân chủ” vào những năm đầu thế kỷ XX, Luxemburg đã cùng Trotsky cảnh báo nguy cơ độc tài tất yếu phát sinh trong nội bộ phong trào công nhân, cái sớm muộn sẽ thủ tiêu cách mạng. ...

  pdf21p thuylinh 10-06-2009 126 21   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

  ppt23p ngoclam222 09-03-2014 66 19   Download

 • Phong trào công nhân giai đoạn này đã có thêm những điều kiện mới. Về số lượng, đội ngũ công nhân được bổ sung thêm hơn 12 vạn người. Về chất lượng, sau chiến tranh nhiều thủy thủ, línhthợ được hồi hương; trong hành trang nghèo khó của mình mang về nước có cả những hiểu biết mới, tư tưởng mới và cả những kinh nghiệm tổ chức và đấu tranh của giai cấp công nhân châu Âu. Phong trào công nhân giai đoạn này đã có thêm những điều kiện mới.

  pdf5p phalinh2 04-07-2011 86 13   Download

 • Lịch sử đất nước trải qua hàng nghìn năm, đó là quá trình đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Chúng ta đã trải qua một nghìn năm Bắc thuộc cùng nhiều lần tiến hành cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Con người Việt Nam đã anh dũng kiên cường chiến đấu, vượt qua những khó nhăn thử thách để vươn lên để khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc.

  doc78p pvcong 17-09-2011 162 39   Download

Đồng bộ tài khoản