intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong trào công nhân quốc tế

Xem 1-20 trên 127 kết quả Phong trào công nhân quốc tế
 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt14p thanhthanh090909 03-04-2014 298 32   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc7p nhannguyen0101 16-03-2014 516 15   Download

 • Luận án "Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ năm 2001 đến năm 2014" nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ thực trạng quá trình tập hợp lực lượng của phong trào cộng sản quốc tế từ năm 2001 đến năm 2014, những vấn đề đặt ra và sự tham gia, đóng góp của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với quá trình này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 15-12-2016 51 9   Download

 • Tài liệu số 2: Phong trào cộng sản quốc tế Đông Dương của Nguyễn Ái Quốc viết về tình hình đau khổ của nhân dân các nước châu Á nói chung và Đông Dương nói riêng dưới ách thực dân phong kiến, từ đó nêu lên tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước để chống lại những kẻ khai hóa thuộc địa.

  doc3p khanhhoang0501 26-11-2015 40 2   Download

 • Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gồm 11 chương, phản ánh tương đối đầy đủ, có hệ thống về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cung cấp cho học viên những nội dung quan trọng, những tri thức về các sự kiện quan trọng, điển hình của phong trào công nhân từ khi xuất hiện chính đảng đầu tiên đến nay.

  pdf217p namde01 14-03-2013 509 161   Download

 • Luận án "Phong trào công nhân ở các nước Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2011" làm rõ thực trạng phong trào công nhân ở các nước Tây Âu (tiêu biểu là Anh, Pháp, Đức) từ năm 1991 đến năm 2011; qua đó nhận xét, đánh giá về phong trào này và một số vấn đề rút ra đối với việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 36 8   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - Những vấn đề cơ bản tiếp tục trình bày các nội dung hoàn cảnh lịch sử và sự xuất hiện chủ nghĩa Lênin, phong trào công nhân trong thời kỳ cách mạng Nga 1905-1907 và cách mạng tháng 2-1917, phong trào giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga và mối quan hệ quốc tế mới, quốc tế Cộng sản và vai trò lịch sử của nó, phong trào cộng sản quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p visasuke2711 02-05-2019 40 5   Download

 • Được tổng hợp từ nhiều bài giảng Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mac sinh động, chi tiết, sinh động từ quý thầy cô trên khắp cả nước. Đã giúp cho các em học sinh biết tóm tắt được vài nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của C.Mác và Ph. Ăng ghen với sự ra đời CNXH KH - Lý luận CM của giai cấp vô sản. HS so sánh được PTCN (1848 - 1870) có bước tiến mới so với PTCN đầu thế kỉ XIX, và nêu cao tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân.

  ppt35p theanhanh12 03-04-2014 151 11   Download

 • Tài liệu Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - Những vấn đề cơ bản: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu bộ môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, sự hình thành giai cấp vô sản hiện đại và phong trào đấu tranh độc lập đầu tiên, sự xuất hiện chủ nghĩa Mác và chính Đảng của giai cấp vô sản, vai trò của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng 1848-1849 ở châu Âu, phong trào công nhân sau Công xã Pari và sự thành lập Quốc tế II. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p visasuke2711 02-05-2019 39 4   Download

 • Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu giải bài tập SGK trang 50 dưới đây, tài liệu với các gợi ý đáp án tương ứng với từng bài tập trong SGK giúp các em biết cách giải bài tập một cách chuẩn xác nhất. Ngoài ra, việc tham khảo tài liệu để các em tự trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

  pdf2p tuyensinhhoc247_lop10 13-07-2017 67 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phong trào công nhân, sự ra đời của chủ nghĩa Mác, Mác và Ănggghen, quốc tế thứ nhất, tình hình xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf14p hpnguyen18 03-07-2018 41 0   Download

 • . MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển biến mạnh mẽ sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Mâu thuẩn gay gắt giữa tư sản và vô sản đã dẫn đến các phong trào công nhân phát triển. Quốc tế thứ hai được thành lập. - P. Anghen và.V Lênin đóng góp công lao và vai trò to lớn đối với sự phát triển phong trào. - Cuộc cách mạng Nga 1905-1907, ý nghĩa , ảnh hưởng của nó. II. 2. Tư tưởng: - Nhận thức...

  pdf5p abcdef_25 11-09-2011 516 21   Download

 • Nội dung bài viết trình bày F. Engels tuổi trẻ của một thiên tài; nhân cách cao thượng, tình bạn chung thủy của F. Engels; người đã góp phần làm cho triết học trở thành chủ nghĩa duy vật hoàn bị, thành công cụ nhận thức vĩ đại; cống hiến của F. Engels trong học thuyết giá trị thặng dư, phát hiện vĩ đại thứ hai của học thuyết Marx...

  pdf6p angicungduoc 09-10-2019 11 2   Download

 • Toàn cầu hóa mà cốt lõi là toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan của thế giới, tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh các quốc gia cũng như diện mạo của thế giới. Là một chủ thể trong thế giới hiện đại, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã và đang chịu sự tác động, chi phối mạnh mẽ của toàn cầu hóa về mọi mặt.

  pdf6p ntgioi1204 15-10-2009 993 146   Download

 • - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chủ nghĩa tư bản chuyển mạnh mẽ sang giai đoạn CNĐQ.Mâu thẫn gay gắt giữa tư sản và vô sản đã dẫn đến phong trào công nhân phát triển  Quốc tế thứ hai được thành lập. Vai trò của Ăng-ghen.

  doc8p beu1001 17-09-2010 481 23   Download

 • Rosa Luxemburg (1871-1919) là nhà nữ cách mạng lỗi lạc của phong trào Dân chủ Xã hội quốc tế, lãnh tụ của phong trào công nhân Đức đầu thế kỷ XX, nhà lý luận dân chủ Mác- xít hàng đầu. Ngay từ khi Lê-nin mới bắt đầu xây dựng học thuyết tổ chức “tập trung dân chủ” vào những năm đầu thế kỷ XX, Luxemburg đã cùng Trotsky cảnh báo nguy cơ độc tài tất yếu phát sinh trong nội bộ phong trào công nhân, cái sớm muộn sẽ thủ tiêu cách mạng. ...

  pdf21p thuylinh 10-06-2009 153 21   Download

 • Kiến thức: - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển biến mạnh mẽ sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Mâu thuẩn gay gắt giữa tư sản và vô sản đã dẫn đến các phong trào công nhân phát triển. Quốc tế thứ hai được thành lập. - P. Anghen và.V Lênin đóng góp công lao và vai trò to lớn đối với sự phát triển phong trào. - Cuộc cách mạng Nga 1905-1907, ý nghĩa , ảnh hưởng của nó. ...

  pdf8p dantri1209 19-12-2010 352 18   Download

 • Bài viết trình bày "Hồ Chí Minh và cuộc chiến tranh ở Việt Nam” trong hồi tưởng của Khrushchev thông qua tập hồi ký của Khrushchev được xuất bản đầu tiên ở Mỹ với sự cảm nhận về năng lực cảm hóa người khác của chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp của người để ngăn chặn, hòa giải những bất đồng, đoàn kết phong trào cộng sản và công nhân quốc tế...

  pdf8p cothumenhmong 01-11-2019 11 1   Download

 • Tài liệu thông tin đến quý độc giả một số tài liệu phục vụ môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh như: phong trào Cộng sản Quốc tế Đông Dương; báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ; Đông Dương (1923-1924) cuộc kháng chiến; yêu sách của nhân dân An Nam; thư gửi đồng chí Pêtơrốp, tổng thư ký ban Phương Đông...

  doc179p pnbn149 04-05-2020 39 1   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 39: Quốc tế thứ hai trình bày phong trào công nhân cuối thế kỉ 14; sự ra đời của Quốc tế thứ hai; vai trò và hoạt động của Quốc tế thứ hai; nguyên nhân tan rã của Quốc tế thứ hai.

  ppt26p nangthothubon_vn20 09-06-2020 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
943 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phong trào công nhân quốc tế
p_strCode=phongtraocongnhanquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2