intTypePromotion=1

Liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ với chỉ số hóa sinh ở bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
0
download

Liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ với chỉ số hóa sinh ở bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định mối liên quan giữa yếu tố nguy cơ của bệnh và chỉ số hóa sinh máu ở bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ với chỉ số hóa sinh ở bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ

TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015<br /> <br /> LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VỚI<br /> CHỈ SỐ HÓA SINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG THAI KỲ<br /> Nguyễn Thị Thịnh*; Trương Thị Thu Thủy*<br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: xác định mối liên quan giữa yếu tố nguy cơ (YTNC) và chỉ số hóa sinh máu ở bệnh<br /> nhân (BN) đái tháo đƣờng (ĐTĐ) thai kỳ. Đ i tượng: 51 phụ nữ mang thai trong 3 tháng cuối đƣợc<br /> chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ theo tiêu chuẩn của Hiệp hội ĐTĐ Mỹ. Phương pháp: mô tả, cắt ngang<br /> có phân tích. Kết quả:<br /> - Tuổi mang thai tƣơng quan thuận mức độ vừa với glucose máu, cholesterol và triglycerid<br /> có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).<br /> - Chỉ số khối cơ thể (BMI) trƣớc khi mang thai có tƣơng quan thuận mức độ vừa với các chỉ<br /> số glucose máu, insulin và triglycerid có ý nghĩa thống kê (p < 0,05 và p < 0,01).<br /> - Không thấy mối liên quan giữa tiền sử gia đình bị ĐTĐ ở thế hệ thứ nhất, tiền sử sảy thai,<br /> thai lƣu, đẻ non, tiền sử đẻ con nặng > 3.500 g với glucose, insulin, HbA1c, cholesterol, triglycerid,<br /> creatinin và axít uric máu.<br /> * Từ khóa: Đái tháo đƣờng thai kỳ; Yếu tố nguy cơ; Chỉ số sinh hóa.<br /> <br /> The Relationship between some Risk Factors and Biochemical<br /> Test in Patients with Gestational Diabetes<br /> Summary<br /> Objectives: To identify and analyze the relationship between some risk factors and biochemical<br /> test in patients with gestational diabetes in order for prevention, early detection, and restriction<br /> of the disease’s impact. Subjects and methods: A cross-sectional analytical study was conducted on<br /> a total of 51 women in the last three months of pregnancy who are diagnosed with gestational<br /> diabetes according to American Diabetes Association’s standards. The results reveal that:<br /> - The age of pregnant women is positively and moderately correlated to the level of blood<br /> glucose, cholesterol and triglycerides, which has statistical significance (p < 0.05).<br /> - Pre-pregnancy body mass index (BMI) is positively and moderately correlated to the level<br /> of blood glucose, insulin and triglycerides, which has statistical significance (p < 0.05 and p < 0.01).<br /> - There is no correlation found between such risk factors as family history of diabetes in the<br /> first generation, history of miscarriage, stillbirth, premature birth, history of giving birth to a child<br /> weighing over 3,500 g, and indicators such as blood glucose, insulin, HbA1c, cholesterol, triglycerides,<br /> blood creatinine and blood uric acid.<br /> * Key words: Gestational diabetes; Risk factors; Biochemical test.<br /> * Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông<br /> Người phản hồi (Corresponding): Nguyễn Thị Thịnh (ntthinhhd@gmail.com)<br /> Ngày nhận bài: 20/05/2015; Ngày phản biện đánh giá bài báo: 03/07/2015<br /> Ngày bài báo được đăng: 16/07/2015<br /> <br /> 63<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Đái tháo đƣờng thai kỳ là bệnh có tỷ lệ<br /> mắc khá cao. Theo Hiệp hội ĐTĐ Mỹ, tỷ<br /> lệ ĐTĐ thai kỳ thay đổi từ 1 - 14% ở phụ<br /> nữ có thai, bệnh có xu hƣớng ngày càng<br /> gia tăng, đặc biệt ở khu vực châu Á - Thái<br /> Bình Dƣơng, trong đó có Việt Nam.<br /> ĐTĐ thai kỳ có thể gây nhiều hậu quả<br /> nặng đối với cả mẹ và thai nhi nhƣ tiền<br /> sản giật, thai chết lƣu, sảy thai, hội chứng<br /> suy hô hấp cấp, tử vong chu sinh, thai to<br /> gây khó đẻ... Ngƣời mẹ bị ĐTĐ thai kỳ có<br /> nguy cơ tăng huyết áp, bệnh thận, bệnh<br /> tim mạch…, đặc biệt nguy cơ mắc ĐTĐ<br /> týp 2 sau này.<br /> Đến nay, những nghiên cứu về mối<br /> liên quan giữa YTNC của bệnh với các<br /> chỉ số hóa sinh trên BN ĐTĐ thai kỳ chƣa<br /> có nhiều. Nghiên cứu của chúng tôi<br /> nhằm: Xác định m i liên quan giữa một<br /> s YTNC và chỉ s hóa sinh BN ĐTĐ<br /> thai kỳ.<br /> ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> 1. Đối tƣợng nghiên cứu.<br /> 51 phụ nữ có thai giai đoạn ba tháng<br /> cuối của thai kỳ đến khám và điều trị tại<br /> Bệnh viện Nội tiết Trung ƣơng, Bệnh viện<br /> Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Quân y<br /> 103 từ 8 - 2013 đến 7 - 2014, chẩn đoán<br /> theo tiêu chuẩn của Hiệp hội ĐTĐ Mỹ<br /> (1998).<br /> Tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ: áp<br /> dụng theo tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ thai<br /> kỳ của Mỹ (1998) với 75 g glucose.<br /> 64<br /> <br /> Bảng 1: Tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ<br /> thai kỳ.<br /> GLUCOSE MÁU<br /> <br /> GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN<br /> (mmol/l)<br /> <br /> Lúc đói<br /> <br /> 5,3<br /> <br /> Sau 1 giờ của nghiệm<br /> pháp dung nạp glucose<br /> <br /> 10,0<br /> <br /> Sau 2 giờ của nghiệm<br /> pháp dung nạp glucose<br /> <br /> 8,6<br /> <br /> * Tiêu chuẩn loại trừ: đã đƣợc chẩn<br /> đoán ĐTĐ trƣớc khi có thai; mắc các bệnh<br /> ảnh hƣởng đến chuyển hoá glucose nhƣ<br /> cƣờng giáp, Cushing, u tuỷ thƣợng thận,<br /> đang sử dụng các thuốc ảnh hƣởng đến<br /> chuyển hoá glucose nhƣ corticoid, salbutamol,<br /> lợi tiểu nhóm thiazide... hoặc đang mắc<br /> các bệnh cấp tính.<br /> 2. Phƣơng pháp nghiên cứu.<br /> - Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả,<br /> cắt ngang có phân tích.<br /> - Các chỉ tiêu nghiên cứu: tuổi mang<br /> thai; tiền sử gia đình có ngƣời bị ĐTĐ ở<br /> thế hệ thứ nhất; tiền sử sản khoa bất<br /> thƣờng: sảy thai, thai lƣu, đẻ non; tiền sử<br /> đẻ con to > 3.500 g; chỉ số BMI.<br /> Các chỉ số về sinh hóa trong nghiên cứu<br /> gồm: glucose máu; insulin máu; cholesterol;<br /> triglycerid; axít uric máu.<br /> * K thuật nghiên cứu:<br /> - Phỏng vấn đối tƣợng, đo chiều cao,<br /> cân nặng và lấy máu xét nghiệm vào buổi<br /> sáng (từ 8 - 10 giờ).<br /> - Phƣơng pháp xác định nồng độ glucose<br /> máu theo phƣơng pháp Hexokinase:<br /> Định lƣợng insulin máu theo phƣơng<br /> pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên<br /> máy xét nghiệm miễn dịch tự động ELECSYS 2010 (Hãng Roche, Nhật Bản).<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015<br /> <br /> - Xác định nồng độ cholesterol toàn phần, nồng độ triglycerid máu, nồng độ axít uric<br /> máu bằng phƣơng pháp enzym đo quang; phân tích kết quả trên máy xét nghiệm hoá<br /> sinh tự động Beckman Coulter AU680 (Mỹ).<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 16<br /> <br /> 5,4260 ++ 0,1062<br /> 0,1062 xx<br /> yy==5,4260<br /> r<br /> =<br /> 0,3878;<br /> r = 0,3878; pp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2