intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
4
lượt xem
2
download

Luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bố cục của luận án bao gồm phần mở đầu, kết luận và bốn chương nội dung cùng với phụ lục và tài liệu tham khảo. Chương 1: Trình bày một cái nhìn thống nhất về bài toán phát hiện mẫu chất liệu. Chương 2: Trình bày về đặc trưng bất biến địa phương và đề xuất sử dụng đặc trưng bất biến địa phương cho việc tìm trực tiếp mẫu chất liệu xuất hiện trong ảnh dựa vào cấu trúc tương quan hình học của các đặc trưng trong mẫu chất liệu. Chương 3: Luận án trình bày về khái niệm nhiễu, sự hình thành của nhiễu trong quá trình thu nhận ảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> ----------------------------------------<br /> <br /> LÊ THỊ KIM NGA<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN<br /> MẪU CHẤT LIỆU TRONG ẢNH<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> ----------------------------------------<br /> <br /> LÊ THỊ KIM NGA<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN<br /> MẪU CHẤT LIỆU TRONG ẢNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Khoa học máy tính<br /> Mã số: 62 48 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. ĐỖ NĂNG TOÀN<br /> 2. PGS.TS. ĐINH MẠNH TƯỜNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả được<br /> viết chung với các tác giả khác đều được sự đồng ý của đồng tác giả trước khi đưa<br /> vào luận án. Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công<br /> bố trong các công trình nào khác.<br /> Tác giả<br /> Lê Thị Kim Nga<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Luận án được thực hiện tại Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia<br /> Hà Nội và Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt<br /> Nam, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đỗ Năng Toàn và PGS.TS. Đinh Mạnh Tường.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Đỗ Năng Toàn và PGS.TS.<br /> Đinh Mạnh Tường, các Thầy đã có những định hướng giúp tôi thành công trong công<br /> việc nghiên cứu của mình. Thầy cũng động viên chỉ bảo cho tôi vượt qua những khó<br /> khăn và cho tôi nhiều kiến thức quý báu về nghiên cứu khoa học. Nhờ sự chỉ bảo của<br /> Thầy, tôi mới có thể hoàn thành luận án.<br /> Tôi vô cùng cảm ơn PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn và GS.TS. Nguyễn Thanh<br /> Thủy, các Thầy đã nhiệt tình giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, nghiên<br /> cứu và hiệu chỉnh luận án.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn, PGS. TS. Bùi<br /> Thế Duy, PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến, TS. Nguyễn Văn Vinh và TS. Nguyễn Ngọc<br /> Hóa, các Thầy đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thiện luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô Khoa Công nghệ thông tin, Trường<br /> Đại học Công nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, các anh chị em cán bộ trong phòng<br /> Công nghệ Thực tại ảo, Viện Công nghệ thông tin đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và<br /> đóng góp ý kiến cho tôi trong quá trình làm nghiên cứu sinh.<br /> Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Nhà trường và Khoa Công nghệ<br /> thông tin, Trường Đại học Quy Nhơn đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tôi trong<br /> quá trình học tập và làm luận án.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè, đã tạo cho<br /> tôi điểm tựa vững chắc để có được thành công như hôm nay.<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan ........................................................................................................................... 1<br /> Lời cảm ơn ............................................................................................................................... 2<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................................... 3<br /> Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt.................................................................................... 7<br /> Danh mục các bảng ................................................................................................................. 9<br /> Danh mục các hình vẽ, đồ thị ............................................................................................... 10<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 13<br /> Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT HIỆN MẪU CHẤT LIỆU TRONG ẢNH ....... 23<br /> 1.1. Chất liệu và bài toán phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh ................................23<br /> 1.1.1. Chất liệu và mẫu chất liệu trong ảnh .....................................................23<br /> 1.1.2. Bài toán phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh ...........................................26<br /> 1.1.3. Các thách thức của phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh ..........................27<br /> 1.2. Các cách tiếp cận phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh .....................................29<br /> 1.2.1. Tiếp cận dựa vào đặc trưng địa phương ................................................30<br /> 1.2.1.1. Phương pháp dựa trên độ cong của đường biên ..............................31<br /> 1.2.1.2. Phương pháp dựa trên cường độ ảnh ..............................................31<br /> 1.2.1.3. Phương pháp định hướng bất biến với các phép biến đổi ...............32<br /> 1.2.1.4. Phương pháp tỉ lệ chu vi và diện tích ..............................................32<br /> 1.2.1.5. Phương pháp cấu trúc hình học .......................................................33<br /> 1.2.2. Tiếp cận dựa vào đặc trưng toàn cục .....................................................33<br /> 1.2.2.1. Phương pháp lược đồ màu ..............................................................34<br /> 1.2.2.2. Phương pháp ma trận đồng hiện mức xám .....................................34<br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản