intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương "từ trường" Vật lí 11 trung học phổ thông

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:218

1
399
lượt xem
128
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương "từ trường" Vật lí 11 trung học phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Vận dụng phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương "từ trường" Vật lí 11 trung học phổ thông" nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Vật lí ở trường trung học phổ thông nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương "từ trường" Vật lí 11 trung học phổ thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> ----------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN LÂM ĐỨC<br /> <br /> VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC<br /> ỒI DƢ NG N NG LỰC GIẢI QUY T VẤN Đ CHO HỌC SINH<br /> TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG TỪ TRƢỜNG<br /> VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TI N SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGHỆ AN – 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> ----------------------<br /> <br /> NGUYỄN LÂM ĐỨC<br /> <br /> VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC<br /> ỒI DƢ NG N NG LỰC GIẢI QUY T VẤN Đ CHO HỌC SINH<br /> TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG TỪ TRƢỜNG<br /> VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PPDH Ộ MÔN VẬT LÍ<br /> Mã số: 62 14 01 11<br /> <br /> LUẬN ÁN TI N SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Ngƣ i hƣ ng<br /> <br /> n ho họ : PGS TS PHẠM TH PHÖ<br /> <br /> NGHỆ AN – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi<br /> dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Thị Phú. Các số liệu trong luận<br /> án là trung thực, khách quan và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kì công<br /> trình khoa học nào.<br /> Tá giả<br /> <br /> Nguyễn Lâm Đứ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Bằng cả tấm lòng và sự tôn kính của mình, tác giả xin cảm ơn và gửi lời<br /> tri ân tới PGS.TS. Phạm Thị Phú, ngƣời đã định hƣớng đề tài, động viên và<br /> giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận án bằng tất cả sự tận tâm và<br /> nhiệt huyết của mình.<br /> Tác giả luận án xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng sau đại học,<br /> Ban chủ nhiệm Khoa Vật lí – Công nghệ và Bộ môn LL & PPDH Vật lí Trƣờng<br /> Đại học Vinh; Ban giám hiệu các trƣờng THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà<br /> Huy Tập, THPT Cửa Lò đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập<br /> và nghiên cứu.<br /> Tác giả bày t lòng biết ơn chân thành tới các nhà khoa học của chuyên<br /> ngành LL<br /> <br /> PPDH Bộ môn Vật lí đã c nh ng<br /> <br /> kiến đ ng g p cho tác giả<br /> <br /> trong quá trình nghiên cứu và hoàn chỉnh luận án.<br /> Tác giả xin bày t lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình, bạn bè, ngƣời<br /> thân đã giúp đỡ, động viên tác giả hoàn thành luận án.<br /> Nghệ An, tháng 9 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Lâm Đứ<br /> <br /> i<br /> <br /> CÁC CHỮ VI T TẮT TRONG LUẬN ÁN<br /> <br /> hữ viết tắt<br /> ĐC<br /> <br /> Ý nghĩ<br /> Đối chứng<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> GQVĐ<br /> GV<br /> HS<br /> <br /> Giải quyết vấn đề<br /> Giáo viên<br /> Học sinh<br /> <br /> 5<br /> 6<br /> <br /> NL<br /> PPDH<br /> <br /> Năng lực<br /> Phƣơng pháp dạy học<br /> <br /> 7<br /> <br /> PTDH<br /> <br /> Phƣơng tiện dạy học<br /> <br /> 8<br /> <br /> SGK<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> 9<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> <br /> TN<br /> TNSP<br /> ThN<br /> VL<br /> <br /> Thí nghiệm<br /> Thực nghiệm sƣ phạm<br /> Thực nghiệm<br /> Vật lí<br /> <br /> TT<br /> 1<br /> <br /> Cá<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2