intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Vật liệu và linh kiện nano: Chế tạo và nghiên cứu vật liệu tổ hợp từ - điện với lớp từ giảo có cấu trúc nano và vô định hình dùng cho cảm biến từ trường micro - tesla

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

54
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu trúc của luận án bao gồm 5 chương: Chương 1) Tổng quan. Đề cập đến các khái niệm cơ bản về vật liệu multiferroic, vật liệu từ-điện, hiệu ứng từ-điện, ứng dụng của vật liệu từ-điện ..., chương 2) Phương pháp thực nghiệm. Đề cập đến các phương pháp chế tạo vật liệu, phương pháp nghiên cứu tính chất vật liệu được sử dụng, chương 3) Vật liệu tổ hợp từ-điện Terfecohan/PZT dạng màng với lớp từ giảo có cấu trúc nano, chương 4) Vật liệu tổ hợp Metglas/PZT dạng tấm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Vật liệu và linh kiện nano: Chế tạo và nghiên cứu vật liệu tổ hợp từ - điện với lớp từ giảo có cấu trúc nano và vô định hình dùng cho cảm biến từ trường micro - tesla

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> PHẠM ANH ĐỨC<br /> <br /> CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU TỔ HỢP TỪ - ĐIỆN<br /> VỚI LỚP TỪ GIẢO CÓ CẤU TRÚC NANO VÀ VÔ ĐỊNH HÌNH<br /> DÙNG CHO CẢM BIẾN TỪ TRƯỜNG MICRO - TESLA<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANÔ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> PHẠM ANH ĐỨC<br /> <br /> CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU TỔ HỢP TỪ - ĐIỆN<br /> VỚI LỚP TỪ GIẢO CÓ CẤU TRÚC NANO VÀ VÔ ĐỊNH HÌNH<br /> DÙNG CHO CẢM BIẾN TỪ TRƯỜNG MICRO - TESLA<br /> <br /> Chuyên ngành : Vật liệu và linh kiện nanô<br /> Mã số<br /> : Chuyên ngành đào tạo thí điểm<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANÔ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang<br /> 2. GS.TS. Nguyễn Hữu Đức<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang.<br /> Cô là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo, động viên và giúp đỡ để em có thể hoàn<br /> thành luận án. Cô không chỉ là người hướng dẫn khoa học mà còn là người truyền<br /> cho em tình yêu và nhiệt huyết với nghiên cứu thông qua tấm gương học tập và làm<br /> việc của bản thân.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn GS. TS. Nguyễn Hữu Đức. Với kinh nghiệm<br /> của một Giáo sư đầu ngành, Thầy đã đưa ra những lời khuyên và định hướng cần<br /> thiết trong lúc em gặp khó khăn trong nghiên cứu.<br /> Em xin chân thành cảm ơn tập thể các thầy cô, cán bộ trong bộ môn Vật liệu<br /> và linh kiện nano, trong Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano đã giảng dạy và<br /> giúp đỡ em trong thời gian nghiên cứu tại phòng thí nghiệm.<br /> Xin chân thành cảm ơn NCS Nguyễn Thị Ngọc, NCS Lê Việt Cường, NCS<br /> Nguyễn Xuân Toàn, NCS Lê Khắc Quynh đã giúp đỡ, trao đổi kiến thức và kinh<br /> nghiệm với tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học<br /> Công Nghệ.<br /> Cuối cùng, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ và gia đình đã động<br /> viên, giúp đỡ để con có thể hoàn thành luận án một cách tốt nhất.<br /> Luận án này được hoàn thành với sự hỗ trợ một phần của Đề tài thuộc<br /> chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ mã số VT/CN-03/13-15 và đề tài cấp<br /> Đại học Quốc gia Hà Nội mã số QG.15.28.<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan những nghiên cứu trong luận án là do tôi thực hiện,<br /> bản luận án do tôi viết và không sao chép từ các tài liệu sẵn có. Các số liệu và<br /> kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố bởi các<br /> luận án khác.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Phạm Anh Đức<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ..................................................................... v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................vii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ..................................................................... viii<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 1<br /> Chương 1 TỔNG QUAN ............................................................................................... 4<br /> 1.1. Vật liệu sắt từ, sắt điện và multiferroic .......................................................... 4<br /> 1.1.1. Vật liệu sắt điện và hiệu ứng áp điện ........................................................... 4<br /> 1.1.1.a. Vật liệu sắt điện ..................................................................................... 4<br /> 1.1.1.b. Hiệu ứng áp điện ................................................................................... 8<br /> 1.1.2. Vật liệu sắt từ và hiệu ứng từ giảo ............................................................. 12<br /> 1.1.2.a. Vật liệu sắt từ ...................................................................................... 12<br /> 1.1.2.b. Hiệu ứng từ giảo .................................................................................. 14<br /> 1.1.3. Vật liệu mutiferroic .................................................................................... 18<br /> 1.2. Hiệu ứng từ-điện ............................................................................................. 19<br /> 1.2.1. Tổng quan về hiệu ứng từ-điện .................................................................. 19<br /> 1.2.2. Hệ số từ-điện .............................................................................................. 20<br /> 1.2.3. Liên kết ứng suất bề mặt trong hiệu ứng từ-điện thuận ............................. 24<br /> 1.3. Vật liệu từ-điện ............................................................................................... 25<br /> 1.3.1. Vật liệu từ-điện đơn pha ............................................................................ 26<br /> 1.3.2. Vật liệu tổ hợp đa pha ................................................................................ 28<br /> 1.3.3. Vật liệu tổ hợp đa pha có cấu trúc nano .................................................... 29<br /> 1.4. Tổng quan cảm biến từ trường ..................................................................... 30<br /> 1.4.1. Cảm biến từ trường dựa trên hiệu ứng Hall ............................................... 30<br /> 1.4.2. Cảm biến từ trường giao thoa lượng tử siêu dẫn ....................................... 32<br /> i<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2