intTypePromotion=1

Luận án Tiến sỹ Hóa học: Nghiên cứu sàng lọc, phân lập và nhận dạng các hoạt chất axit béo, axit arachidonic và prostaglandin từ rong đỏ biển

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
56
lượt xem
8
download

Luận án Tiến sỹ Hóa học: Nghiên cứu sàng lọc, phân lập và nhận dạng các hoạt chất axit béo, axit arachidonic và prostaglandin từ rong đỏ biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án trình bày về các nội dung: xác định hàm lượng lipit và thành phần axit béo đặc biệt là axit arachidonic và prostaglandin của 68 mẫu rong Đỏ Việt Nam và 01 mẫu thu tại vùng biển Viễn Đông - Liên bang Nga, phân tích sự biến động về hàm lượng lipit, thành phần axit béo do sự khác biệt về môi sinh và bản chất sinh học của loài,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sỹ Hóa học: Nghiên cứu sàng lọc, phân lập và nhận dạng các hoạt chất axit béo, axit arachidonic và prostaglandin từ rong đỏ biển

<br />  <br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> -----------------------------<br /> <br /> LÊ TẤT THÀNH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC, PHÂN LẬP VÀ NHẬN DẠNG<br /> CÁC HOẠT CHẤT AXIT BÉO, AXIT ARACHIDONIC VÀ<br /> PROSTAGLANDIN TỪ RONG ĐỎ BIỂN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÓA HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016 <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> ……..….***…………<br /> <br /> LÊ TẤT THÀNH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC, PHÂN LẬP VÀ NHẬN DẠNG<br /> CÁC HOẠT CHẤT AXIT BÉO, AXIT ARACHIDONIC VÀ<br /> PROSTAGLANDIN TỪ RONG ĐỎ BIỂN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÓA HỌC<br /> <br /> Chuyên ngành: Hóa học các hợp chất thiên nhiên<br /> Mã số: 62 44 01 17<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. GS.TS. Phạm Quốc Long<br /> 2. TSKH. Andrey B. Imbs.<br /> <br /> Hà Nội – 2016 <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN...................................................................................................................... iv<br /> LỜI CẢM ƠN ..............................................................................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT......................................................................................... vi<br /> DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ ...................................................................................... viii<br /> DANH MỤC BẢNG................................................................................................................. xi<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN......................................................................................................4<br /> 1.1. Lipit và axit béo ..................................................................................................................4<br /> 1.1.1. Lipit .......................................................................................................... 4<br /> 1.1.2. Các axit béo ............................................................................................. 6<br /> 1.1.3. Lipit và axit béo của rong Đỏ ................................................................ 11<br /> 1.2. Phương pháp nhận dạng, phân lập lipit và axit béo ...................................................... 12<br /> 1.2.1. Phương pháp nhận dạng lipit ................................................................ 12<br /> 1.2.2. Phương pháp phân lập lipit từ sinh vật biển ......................................... 13<br /> 1.2.3. Phương pháp phân lập và nhận dạng axit béo ...................................... 15<br /> 1.3. Hoạt chất sinh học biển ................................................................................................... 15<br /> 1.4. Hóa học và hoạt tính sinh học của nhóm axit béo C20 đa nối đôi – axit arachidonic 18<br /> 1.4.1. Nhóm axit béo C20 đa nối đôi ............................................................... 18<br /> 1.4.2. Axit arachidonic ..................................................................................... 19<br /> 1.4.3. Hoạt tính sinh học của axit arachidonic ................................................ 20<br /> 1.5. Hoạt chất prostaglandin: hoá học và hoạt tính sinh học ............................................... 23<br /> 1.5.1. Hoá học hoạt chất prostaglandin .......................................................... 23<br /> 1.5.2. Sinh tổng hợp prostaglandin .................................................................. 25<br /> 1.5.3. Sàng lọc các prostaglandin E từ nguyên liệu tự nhiên .......................... 27<br /> 1.5.4. Tác dụng sinh lí của prostaglandin ....................................................... 27<br /> 1.6. Tổng quan về rong biển .................................................................................................. 33<br /> 1.6.1. Giới thiệu chung.................................................................................................... 33<br /> 1.6.2. Những nghiên cứu về rong biển ở Việt Nam ...................................................... 35<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> i <br />  <br /> <br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................................... 40<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................ 48<br /> 2.2.1. Phương pháp thu và bảo quản mẫu ....................................................... 48<br /> 2.2.2. Phương pháp phân lập, tách chiết lipit, axit béo, axit arachidonic,<br /> prostaglandin ................................................................................................... 49<br /> 2.2.3. Phương pháp xác định thành phần, hàm lượng và cấu trúc hoá học của<br /> các axit béo và prostaglandin .......................................................................... 50<br /> 2.2.4. Phương pháp phân tích cấu tử chính và phân tích chùm ...................... 51<br /> 2.3. Các dung môi, hoá chất sử dụng .................................................................................... 51<br /> CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM .............................................................................................. 52<br /> 3.1. Chiết tách và xác định hàm lượng lipit tổng ................................................................. 52<br /> 3.2. Xác định thành phần và hàm lượng các axít béo .......................................................... 53<br /> 3.3. Sàng lọc định tính, định lượng prostaglandin ............................................................... 53<br /> 3.3.1. Phân tích định tính prostaglandin ......................................................... 53<br /> 3.3.2. Phân tích định lượng PGE2 trong các mẫu rong Đỏ ............................. 54<br /> 3.3.3. Khảo sát sự biến động và tích luỹ hàm lượng prostaglandin và axit béo<br /> trong quá trình sinh trưởng và phát triển của loài rong Câu Gracilaria<br /> vermiculophylla nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm ................................. 54<br /> 3.4. Phân lập prostaglandin từ rong Đỏ ................................................................................ 55<br /> 3.4.1. Phân lập PGE2 từ loài rong Câu Gracilaria vermiculophylla .............. 55<br /> 3.4.2. Nhận biết PGE3 từ loài rong Câu Gracilaria vermiculophylla ............ 57<br /> 3.5. Phân lập, tinh chế thu nhận axit arachidonic từ loài rong Câu Gracilaria<br /> tenuistipitata .......................................................................................................................... 57<br /> CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................................ 60<br /> 4.1. Nghiên cứu sàng lọc lipit và axit béo của rong Đỏ....................................................... 60<br /> 4.1.1. Khảo sát hàm lượng lipit tổng ............................................................... 60<br /> 4.1.2. Khảo sát thành phần và hàm lượng các axit béo ................................... 63<br /> 4.1.2.1. Thành phần và hàm lượng axit béo của các loài thuộc họ rong<br /> Câu Gracilariaceae ...................................................................................... 62<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> ii <br />  <br /> <br /> 4.1.2.2. Thành phần và hàm lượng axit béo của các loài thuộc chi<br /> Hypnea họ rong Đông ................................................................................. 67<br /> 4.1.2.3. Thành phần và hàm lượng axit béo của 12 mẫu thuộc 7 họ rong Đỏ<br /> còn lại .......................................................................................................... 71<br /> 4.1.2.4. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tích luỹ lipit và hình<br /> thành các axit béo của rong Đỏ .................................................................. 74<br /> 4.1.3. Sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính và phương pháp<br /> phân tích chùm để xử lý tập dữ liệu về thành phần axit béo của các mẫu rong<br /> Đỏ..................................................................................................................... 79<br /> 4.2. Nghiên cứu phát hiện prostaglandin từ các loài rong Đỏ............................................. 83<br /> 4.2.1. Sàng lọc PGE2 từ các loài rong Đỏ ....................................................... 83<br /> 4.2.2. Khảo sát sự biến động và tích luỹ hàm lượng các axit béo,<br /> prostaglandin trong quá trình sinh trưởng và phát triển của loài rong Câu<br /> Gracilaria vermiculophylla của Nga nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm ở<br /> Việt Nam .......................................................................................................... 88<br /> 4.3. Phân lập hoạt chất prostaglandin từ rong Đỏ ................................................................ 93<br /> 4.3.1. Phân lập prostaglandin E2 từ loài rong Câu Gracilaria vermiculophylla94<br /> 4.3.2. Nhận biết PGE3 ở loài rong Câu Gracilaria vermiculophylla ............ 104<br /> 4.3.3. Bàn luận về sự chuyển hoá của axit béo họ eicosanoit thành các<br /> prostaglandin bằng enzyme nội sinh từ rong Đỏ ........................................... 106<br /> 4.4. Phân lập và xác đinh cấu trúc axit arachidonic từ loài rong Câu Gracilaria<br /> tenuistipitata ........................................................................................................................ 108<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 117<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................................. 117<br /> NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN ................................................................... 120<br /> CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ........................... 121<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................................... 123 <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> iii <br />  <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2