intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

61
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu này được thực hiện nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị, từ đó đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi,<br /> được hoàn thành sau quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn, dưới sự hướng dẫn<br /> của PGS. TS. Bùi Dũng Thể.<br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ<br /> ràng. Các lập luận, phân tích, đánh giá được đưa ra trên quan điểm cá nhân sau khi<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nghiên cứu.<br /> <br /> U<br /> <br /> Luận văn không sao chép, không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu khoa học<br /> <br /> ́H<br /> <br /> đã được công bố nào.<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Quảng Trị, ngày … tháng 5 năm 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> Lê Quốc Thái<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của bản<br /> thân, tác giả nhận được rất nhiều sự quan tâm và hướng dẫn tận tình của thầy giáo<br /> hướng dẫn.<br /> Qua đây tác giả xin gửi lời cám ơn tới tất cả những người đã quan tâm giúp<br /> đỡ trong suốt thời gian qua. Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn đến Quý thầy cô ở<br /> Trường đại học kinh tế huế đã giảng dạy, trang bị những kiến thức cần thiết cho tác<br /> <br /> Ế<br /> <br /> giả trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài. Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm<br /> <br /> U<br /> <br /> ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy giáo hướng dẫn – PGS.TS Bùi Dũng Thể,<br /> <br /> ́H<br /> <br /> người đã tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Đồng thời, tác giả cũng xin cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương<br /> Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị, Phòng GD Lao Bảo đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp<br /> <br /> H<br /> <br /> đỡ tác giả trong suốt thời gian thực hiện đề tài.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè, người thân đã luôn<br /> <br /> K<br /> <br /> luôn bên cạnh, quan tâm, ủng hộ, giúp tác giả chuyên tâm nghiên cứu và hoàn thành<br /> luận văn một cách tốt nhất.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Lê Quốc Thái<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Họ và tên học viên<br /> : Lê Quốc Thái<br /> Chuyên ngành<br /> : Quản trị kinh doanh<br /> Niên khóa: 2013-2015<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Dũng Thể<br /> Tên đề tài<br /> :Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP<br /> Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị.<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài:<br /> Trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế có những biến động khôn lường thì<br /> quản lý rủi ro càng được quan tâm vì tín dụng luôn được đánh giá là một trong các<br /> loại nghiệp vụ ngân hàng phức tạp và có độ rủi ro cao, và vấn đề quản lý rủi ro tín<br /> dụng luôn được các NHTM quan tâm hàng đầu.<br /> Với mục tiêu hướng tới là “Ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu tại Việt<br /> Nam”, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói chung cũng như Vietinbank<br /> Quảng Trị nói riêng luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu đối với vấn đề quản trị rủi ro,<br /> đặc biệt là rủi ro tín dụng.<br /> Nhận rõ về tầm quan trọng của vấn đề này, tôi đã chọn đề tài “Quản trị rủi<br /> ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng<br /> Trị”. làm đề tài nghiên cứu.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Phương pháp nghiên cứu tài liệu:được sử dụng để xây dựng khung phân<br /> tích cho đề tài; Phương pháp nghiên cứu định tính: được sử dụng để thiết kế phiếu<br /> điều tra; Phương pháp nghiên cứu định lượng: được thực hiện thông qua khảo sát<br /> các cán bộ nhân viên của Vietinbank Quảng Trị, khách hàng vay vốn tại<br /> Vietinbank Quảng Trị.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu:<br /> Công tác quản trị rủi ro tín dụng của Vietinbank Quảng Trị vẫn còn một số<br /> tồn tại ở việc chấp hành quy trình nghiệp vụ tín dụng;chấp hành và thực hiện chế<br /> độ thông tin báo cáo; kiểm tra, kiểm soát; xử lý nợ rủi ro.<br /> Kết quả khảo sát 125 cán bộ nhân viên ngân hàng và 150 khách hàng vay<br /> vốn đã đưa ra những nhận định khách quan về những khó khăn trong công tác tín<br /> dụng, nguyên nhân khách hàng không trả nợ đúng hạn, hoạt động quản trị rủi ro<br /> tín dụng của ngân hàng dưới giác độ của cán bộ nhân viên ngân hàng; và những<br /> nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng dưới giác độ của khách hàng vay vốn.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> : Chi nhánh<br /> <br /> CIC<br /> <br /> : Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia<br /> <br /> KH<br /> <br /> : Khách hàng<br /> <br /> NH<br /> <br /> : Ngân hàng<br /> <br /> NHCT<br /> <br /> : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> : Ngân hàng thương mại<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> : Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> RRTD<br /> <br /> : Rủi ro tín dụng<br /> <br /> NCVĐ<br /> <br /> : Nợ có vấn đề<br /> <br /> TCTD<br /> <br /> : Tổ chức tín dụng<br /> <br /> CBTD<br /> <br /> : Cán bộ tín dụng<br /> <br /> TSBĐ<br /> <br /> : Tài sản bảo đảm<br /> <br /> HĐTD<br /> <br /> : Hợp đồng tín dụng<br /> <br /> HĐTC<br /> <br /> : Hợp đồng thế chấp<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CN<br /> <br /> : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> VietinBank<br /> <br /> : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương<br /> Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> Vietinbank Quảng Trị<br /> <br /> Việt Nam<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii<br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ............................... iii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... iv<br /> MỤC LỤC...................................................................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG..........................................................................................x<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ................................................................................... xi<br /> PHẦN I. MỞ ĐẦU .....................................................................................................1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .....................................................3<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3<br /> <br /> IN<br /> <br /> 5. Kết cấu của luận văn ...............................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ......................................................................5<br /> <br /> K<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN<br /> DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI............................................................5<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.Khái quát chung về tín dụng ngân hàng ..............................................................5<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng ........................................................................5<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.2. Phân loại tín dụng ............................................................................................6<br /> 1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế ........................................7<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.3.1. Tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình tái sản xuất đồng thời<br /> góp phần đầu tư vào phát triển kinh tế.......................................................................7<br /> 1.1.3.2. Tín dụng thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất ................8<br /> 1.1.3.3. Tín dụng thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hóa và luân chuyển tiền tệ ..........8<br /> 1.1.3.5. Tín dụng tạo điều kiền hội nhập kinh tế quốc tế ..........................................8<br /> 1.1.3.6. Tín dụng là công cụ tài trợ vốn cho các ngành kinh tế kém phát triển và<br /> các ngành kinh tế trọng điểm .....................................................................................9<br /> 1.2.Rủi ro tín dụng......................................................................................................9<br /> 1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng ...........................................................................9<br /> 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng ................................................................................10<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2