intTypePromotion=1

Mẫu bảng cân đối tài khoản

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.023
lượt xem
59
download

Mẫu bảng cân đối tài khoản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng cân đối tài khoản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng cân đối tài khoản

  1. Bộ, Sở : … Mẫu số: B01­H Đơn vị : … (Ban hành theo quy định số: 999 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài   chính) BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Tháng :……………. Chương:...............Nguồn :..................... SỐ PHÁT SINH SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ KỲ NÀY LŨY KẾ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  2. 2 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2