intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu hành chính

Xem 1-20 trên 15939 kết quả Biểu mẫu hành chính
 • Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí là biểu mẫu được lập ra nhằm báo cáo về tình hình sử dụng biên lai lệ phí. Mẫu được ban hành theo mẫu BC26/BLG tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 01/07/2022. Mời bạn tham khảo.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 3 0   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe là biểu mẫu được lập ra nhằm xin cấp đổi giấy phép lái xe đã bị mất hoặc quá hạn. Đây là mẫu đơn mới nhất theo quy định hiện hành được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BGTVT. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị miễn tiền phạt (Mẫu số: 01/ĐNMTP) là biểu mẫu được lập ra để xin được miễn giảm tiền phạt vi phạm hành chính. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Mẫu Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện là biểu mẫu được chủ phương tiện lập ra và gửi lên Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã xác nhận để đăng ký thường trú, tạm trú cho bản thân mình. Đây là mẫu giấy xác nhận mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 62/2021/NĐ-CP hương dẫn chi tiết Luật cư trú 2020.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Mẫu Quyết định khôi phục quyền đảng viên là mẫu được ban hành trong tổng hợp 41 mẫu thuộc quy trình kết nạp Đảng viên và công nhận Đảng viên chính thức ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022. Mời bạn tham khảo và tải về biểu mẫu tại đây.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 2 0   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp học bổng chính sách là biểu mẫu được lập ra nhằm giúp các em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính để chuyên tâm vào việc học đạt kết quả cao. Đây là mẫu đơn mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 2 0   Download

 • Mẫu Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS) được ban hành theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Mẫu lệnh chi tiền nêu rõ nội dung chi, tên tài khoản, ngân sách nhà nước, số tiền chi,... Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc1p thenthenn 27-06-2022 11 0   Download

 • Mẫu Đơn xin tạm dừng lưu hành là biểu mẫu được lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền, nhằm mục đích xác định xe dừng sử dụng, để xác định thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ. Đây là mẫu đơn mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư 70/2021/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, miễn phí sử dụng đường bộ.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 2 0   Download

 • Mẫu Giấy đề nghị thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-09/NS) được ban hành theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính. Đây là biểu mẫu được lập ra để kho bạc nhà nước thu hồi ứng trước bằng đồng ngoại tệ. Mẫu nêu rõ thông tin kho bạc, tài khoản và số tiền tạm ứng,…

  doc1p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Mẫu Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra (Mẫu số: 01-3/GTGT) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời bạn tham khảo chi tiết biểu mẫu tại đây.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 0 0   Download

 • Mẫu Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 02-1/BK-QTT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đây là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai số người phụ thuộc để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 3 1   Download

 • Mẫu Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (Mẫu số: 04-1/CNV-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Biểu mẫu này áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân.

  doc3p thanhthanh191 23-06-2022 7 1   Download

 • Mẫu Bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và trúng thưởng (Mẫu số: 05-1/PBT-KK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nội dung biểu mẫu nêu rõ tên người nộp thuế, mã số thuế, địa bàn kinh doanh, cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ,... Mời bạn tham khảo.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 5 1   Download

 • Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (Mẫu số: 05-1/BK-QTT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Bản đăng ký người phụ thuộc (Mẫu số: 07/ĐK-NPT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đây là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai thông tin của những người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác (Mẫu số:02-1/TAIN-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời bạn tham khảo và tải biểu mẫu tại đây,

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 6 1   Download

 • Mẫu Công văn đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (Mẫu số 01/VBĐN) được ban hành kèm theo Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính. Nội dung biểu mẫu này gồm có: phần căn cứ ban hành, danh sách người nộp thuế đề nghị xóa nợ, lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, đề nghị cơ quan cấp trên xem xét và giải quyết.

  doc4p thenthen19 14-06-2022 5 1   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nội dung biểu mẫu nêu rõ tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp, nội dung đề nghị điều chỉnh so với giấy phép đã được cấp, đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế, dự kiến thời gian hoàn thành công trình.

  doc2p thenthen19 15-06-2022 5 1   Download

 • Giấy triệu tập là biểu mẫu tố tụng hình sự được sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự. Do đó, chỉ Điều tra viên (cơ quan điều tra hoặc cơ quan khác trong công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra), Kiểm sát viên và Thẩm phán là có thẩm quyền ký và sử dụng giấy này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p hoababytrang2510 04-06-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài là hỗ trợ biểu mẫu văn bản hành chính giúp cho việc soạn thảo, ban hành văn bản nhanh chóng, chính xác và đúng quy định; Triển khai ứng dụng trực tuyến trong hệ thống mạng nội bộ của Trường. Tổng hợp, lưu trữ cơ sở dữ liệu và kế thừa các văn bản hành chính của trường để tra cứu, thống kê dễ dàng, thuận tiện;

  pdf64p tomjerry007 21-12-2021 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biểu mẫu hành chính
p_strCode=bieumauhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2