intTypePromotion=3

Mẫu báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
82
lượt xem
3
download

Mẫu báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm

  1. Mẫu báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính) Tên doanh nghiệp bảo hiểm: Kỳ báo cáo: từ ngày đến ngày tháng năm Số Họ và tên Số Ngày được cấp Số hợp Ngày Ngày thứ đại lý bảo Chứng chứng chỉ đào đồng ký hợp thôi tự hiểm chỉ đào tạo đại lý bảo đại lý đồng việc tạo đại hiểm lý bảo hiểm 1 2 3 4 Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. ..., ngày ... tháng ... năm ... Người lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc) (Ký và ghi rõ tên) (Ký và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản