intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUÝ

Chia sẻ: Trần Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
10
download

MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẫU 08b/DNUT Tên Công ty: ………….. Mã số thuế: …………… BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUÝ … NĂM … I. THỐNG KÊ SỐ LIỆU NHẬP KHẨU (Theo từng loại hình nhập khẩu) Số TT Số, ngày, Tên Mã Thuế Trị suất giá (USD) Xuất Số xứ tiền Số tiền Số tiền thuế Tổng Đơn số tiền vị hải quan làm thủ tục Ghi chú hàng số tháng, hóa năm tờ khai thuế thuế NK GTGT TTĐB thuế (nếu có) các loại Tổng số - - - - - II. TÌNH HÌNH 1) Tình hình chấp hành pháp luật: 2) Các vướng mắc, kiến nghị: …, ngày … tháng … năm ... Người lập (Ký, ghi rõ họ, tên)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUÝ

  1. MẫU 08b/DNUT Tên Công ty: ………….. Mã số thuế: …………… BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUÝ … NĂM … I. THỐNG KÊ SỐ LIỆU NHẬP KHẨU (Theo từng loại hình nhập khẩu) Số Số, Mã Thuế Trị Xuất Số Số Số Tổng Đơn Tên Ghi hàng số suất xứ tiền tiền tiền số vị TT ngày, giá chú thuế thuế thuế tiền hải tháng, hóa (USD) năm GTGT TTĐB thuế NK quan tờ (nếu các làm loại thủ khai có) tục Tổng - - - - - - số
  2. II. TÌNH HÌNH 1) Tình hình chấp hành pháp luật: 2) Các vướng mắc, kiến nghị: …, ngày … tháng … năm ... Người lập Giám đốc (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản