intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1.580
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề

  1. ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Mẫu số 9) Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề (Tên đơn vị cấp trên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________ (Địa danh), ngày……..…tháng…..…năm…….. báo cáo thành tích (Tập thể hoặc cá nhân) Đề nghị khen thưởng (Hình thức đề nghị khen thưởng) I/ Sơ lược lý lịch của đơn vị: 1. Dùng cho đối tượng là tập thể - Tên tập thể: (Ghi bằng chữ in hoa)............. - Địa chỉ trụ sở:……(ghi địa điểm chính của đơn vị) - Điện thoại:………..(ghi cả mã vùng)..Fax:…………. Email:…………….. 2. Dùng cho đối tượng là cá nhân - Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)……. Bí danh:…………..Giới tính: (Nam, Nữ) - Ngày, tháng, năm sinh:...................... - Chức vụ................ - Đơn vị đang công tác ...................... - Điện thoại:……………(ghi cả mã vùng)..Fax:……….…… Email:……….……….. II/Thành tích đạt được Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng xuất, chất lượng; hiệu quả và thời gian thực hiện đã được đăng ký trong phong trào thi đua được phát động theo đợt, thi đua theo chuyên đề; các biện pháp, giải pháp đã phấn đấu để đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua..., THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Dùng cho đối tượng là tập thể TRỰC TIẾP XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu) ................................................................ ............................................................... Dùng cho đối tượng là cá nhân ............................................................... NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO .............................................................. (Ký và ghi rõ họ, tên) XÁC NHẬN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (Ký tên đóng dấu) ........................................ ....................................... Lưu ý: - Mục ghi đề nghị khen thưởng: chủ yếu ghi các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ; Trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua, Bằng khen của Chính phủ hoặc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương.
  2. 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2