intTypePromotion=1

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phẩn

Chia sẻ: Lê Thị Minh Châu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
11.726
lượt xem
360
download

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phẩn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty Cổ phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phẩn

  1. CÔNG TY CP ………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:_______/BB-TV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o----- BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ……………………… - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP ……… được các thành viên thông qua - Căn cứ vào nhu cầu thực tế của thành viên công ty. Hôm nay, ngày … tháng …. năm 2010 tại trụ sở Công ty CP ……….., Đại hội đồng cổ đông của Công ty tổ chức cuộc họp do ông …………, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc chủ trì để bàn về việc - Bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh Thành phần : 1- Ông : ……………………. Cổ đông 2- Ông : …………………… Cổ đông 3- Oong/Bà : …………………… Thư ký Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, ông/bà …….. tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các cổ động của Công ty. NỘI DUNG CUỘC HỌP Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp: A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung Ông ………: Tóm tắt quá trình kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua, và nêu ra những định hướng, nhu cầu của công ty trong thời gian sắp đến đòi hỏi cần phải giải quyết vấn đề : Bổ sung 2 nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh: Số TT Mã ngành Tên ngành 1 6201011 Phần mềm ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý 2 465 / Mua bán trang thiết bị tin học viễn thông 47003 B. Ý kiến đóng góp của các cổ động tham gia cuộc họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi bổ sung của công ty C. Biểu quyết - Tổng số phiếu tán thành: 2/2 đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ động dự họp - Tổng số phiếu không tán thành: Không - Tổng số phiếu không có ý kiến. Không
  2. Sau khi thảo luận, các cổ đông đã nhất trí 100 % với các nội dung trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày. Được sự nhất trí của 100% cổ đông, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nghị quyết. Đà Nẵng, Ngày …. Tháng …. Năm 2010 Thư ký Chủ trì cuộc họp CÁC THÀNH VIÊN KHÁC Phan Thanh Tùng Trần Văn Thuận
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2