intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng - Mẫu số 3

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

287
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm mẫu biên bản thanh lý hợp đồng của bạn đọc, TaiLieu.VN xin chia sẻ "Biên bản thanh lý hợp đồng - Mẫu số 3" đã được soạn thảo sẵn nội dung, các bạn có thể tải về máy sử dụng mẫu biên bản này nếu phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng - Mẫu số 3

Dưới đây là đoạn trích của tài liệu "Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng - Mẫu số 3", mời các bạn cùng tham khảo.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số:......../TLHĐ
 
          Căn cứ hợp đồng kinh tế số:   /HĐKT ngày ....... tháng ......năm 2010 được ký kết giữa Trung tâm Viễn thông Viễn thông Tam Đảo và Công ty cp đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu TAKASIMA.
          Căn cứ biên bản nghiệm thu ngày .........  tháng ........năm .......
Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ....... tại Trung tâm viễn thông II chúng tôi gồm:
A/ Đại diện bên A: TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TAM ĐẢO
Đại diện:....................................................................... Chức vụ:Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................
Tài khoản:.................................................................................................................
MST:........................................................................................................................
Điện thoại:................................................................................................................
B/ Đại diện bên B: CT CP ĐẦU TƯ XD VÀ PT THƯƠNG HIỆU TAKASIMA
Đại diện:....................................................................... Chức vụ:Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................
Tài khoản:.................................................................................................................
MST:........................................................................................................................
Điện thoại:................................................................................................................
              Hai bên cùng nhau thống nhất thanh lý hợp đồng kinh tế số:     /HĐKT về việc bên A hợp đồng thi công, Công trình: “Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn cáp, cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Trạm Viễn Thông Đạo Trù”, Bên A thanh toán số tiến như ký kết trong hợp đồng cho bên B cụ thể:
          + Tổng giá trị thanh toán:     đ
Bằng chữ: (Bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi mốt đồng).
          Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng đã ký ngày ....../...../2010 Hợp đồng chấm dứt hiệu lực khi hai bên ký  biên bản thanh lý hợp đồng.
          Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
                             ĐẠI DIỆN BÊN B                                         ĐẠI DIỆN BÊN A
 

Để tiết kiệm thời gian trong việc soạn thảo biên bản mới, các bạn có thể tải "Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng - Mẫu số 3" về máy bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn.

          

  

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2