intTypePromotion=1

Mẫu Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Mẫu excel)

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: XLSX | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Mẫu Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Mẫu excel)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hoặc Bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Sau đây là Mẫu Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Mẫu excel) được TaiLieu.VN sưu tầm và chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Mẫu excel)

  1. Đơn vị: ………………………….. Địa chỉ: …………………………... CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: ………… Ngày…. tháng.... năm .... Số hiệu tài khoản Trích yếu Nợ Có A B C Cộng x x Kèm theo…… chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
  2. Mẫu số S02a­DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT­BTC  ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Ừ GHI SỔ …… .... năm .... Số tiền Ghi chú 1 D x Ngày ... tháng ... năm ... Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) ởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản