intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Chia sẻ: Lộc Hàm | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

18
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­o0o­­­­­   ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ          Kính gửi:..................................................................................................   ­ Tên đơn vị:...................................................................................................... ­ Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................... ­ Mã số thuế:.....................................................................................................   Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 điều 13 Thông tư 45/2013/TT­BTC ngày  25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao  tài sản cố định. ­ Nay Công ty ............................................... đăng ký phương pháp trích khấu hao tài  sản cố định với Chi Cục thuế Quận Cầu giấy theo phương pháp khấu hao đường  thẳng. ­ Tài sản cố định đăng ký trích khấu hao chi tiết dưới đây: Thời gian trích khấu hao  Bắt đầu trích khấu tài  STT Tên tài sản cố định tài sản cố định sản cố định 1 ...................................... ............................ .................................. 2 3 ....................., ngày .... tháng .... năm 20....                                                    TÊN ĐƠN VỊ
  2. (Giám đốc ký tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2