intTypePromotion=1

Mẫu danh sách người đi lao động ở nước ngoài về nước được hưởng trợ cấp thôi việc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
136
lượt xem
7
download

Mẫu danh sách người đi lao động ở nước ngoài về nước được hưởng trợ cấp thôi việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu danh sách người đi lao động ở nước ngoài về nước được hưởng trợ cấp thôi việc (Theo quy định tại Thông tư Liên bộ LĐTBXH-TC số/LC-TC/LB ngày....)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách người đi lao động ở nước ngoài về nước được hưởng trợ cấp thôi việc

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA Mẫu số 2: DANH SÁCH NGƯỜI ĐI LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THÔI VIỆC (Theo quy định tại Thông tư Liên bộ LĐTBXH-TC số/LC-TC/LB ngày....) Tên xí nghiệp (cơ quan, đơn vị) lập danh sách:................... Do Bộ, địa phương (tỉnh, thành phố)....................... quản lý Họ và Thán Ngày Nước Ngày Thời Thời Chứng từ kèm tên g đi lao đến về gian gian theo (Số và ngày năm động ở làm nước làm chờ cấp của Quyết sinh nước việc việc ở việc định hoặc Thông ngoài nước (nếu báo chuyển trả do ngoài có) Cục HTQT về lao động thuộc Bộ LĐTBXH cấp) 1 2 3 4 5 6 7 8
  2. 2 Ngày.... tháng... năm 19... Ngày.... tháng... năm 19... THỨ TRƯỞNG, BỘ, NGÀNH, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN GIÁM ĐỐC SỞ TBXH (XÍ NGHIỆP, ĐƠN VỊ) Ký xác nhận (Ký, đóng dấu, và ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2