intTypePromotion=1

MẪU "DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TỒN ĐỌNG, PHỨC TẠP, KÉO DÀI (NGOÀI CÁC VỤ VIỆC ĐÃ TỔNG HỢP THEO KẾ HOẠCH SỐ 319/KH-TTCP NGÀY 20/2/2009 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TÍNH ĐẾN NGÀY 15/12/2011)"

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
88
lượt xem
6
download

MẪU "DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TỒN ĐỌNG, PHỨC TẠP, KÉO DÀI (NGOÀI CÁC VỤ VIỆC ĐÃ TỔNG HỢP THEO KẾ HOẠCH SỐ 319/KH-TTCP NGÀY 20/2/2009 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TÍNH ĐẾN NGÀY 15/12/2011)"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU "DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TỒN ĐỌNG, PHỨC TẠP, KÉO DÀI (NGOÀI CÁC VỤ VIỆC ĐÃ TỔNG HỢP THEO KẾ HOẠCH SỐ 319/KH-TTCP NGÀY 20/2/2009 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TÍNH ĐẾN NGÀY 15/12/2011)" "Mẫu 4: Danh sách tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài khác (ngoài các vụ việc đã tổng hợp theo Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/2/2009 của Thanh tra Chính phủ tính đến ngày 15/12/2011) - Áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU "DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TỒN ĐỌNG, PHỨC TẠP, KÉO DÀI (NGOÀI CÁC VỤ VIỆC ĐÃ TỔNG HỢP THEO KẾ HOẠCH SỐ 319/KH-TTCP NGÀY 20/2/2009 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TÍNH ĐẾN NGÀY 15/12/2011)"

  1. Mẫu 4: Danh sách tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài khác (ngoài các vụ việc đã tổng hợp theo Kế hoạch số 319/KH- TTCP ngày 20/2/2009 của Thanh tra Chính phủ tính đến ngày 15/12/2011) - Áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-TTCP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ) TÊN CƠ QUAN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc S ố: /...(2)-...(3) DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TỒN ĐỌNG, PHỨC TẠP, KÉO DÀI (NGOÀI CÁC VỤ VIỆC ĐÃ TỔNG HỢP THEO KẾ HOẠCH SỐ 319/KH-TTCP NGÀY 20/2/2009 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TÍNH ĐẾN NGÀY 15/12/2011) Tên vụ việc Tóm tắt nội dung vụ việc Tóm tắt quá trình giải quyết Kiến nghị Ghi chú STT (4) (5) (6) (7) (8) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ...(12), ngày... tháng... năm CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (13) Nơi nhận: (Ký và đóng dấu) - ...(9); - ...(10); - Lưu: ...(11). Họ và tên
  2. Hướng dẫn cách lập Danh sách: (1) UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách; (2) UBND (viết tắt của Ủy ban nhân dân dân); (3) Viết tắt tên cơ quan, đơn vị chuẩn bị Danh sách; (4) Ghi rõ loại việc; họ tên và địa chỉ của người khiếu nại, tố cáo (họ tên và địa chỉ của người đ ại diện và s ố ng ười trong tr ường h ợp nhi ều ng ười cùng khi ếu n ại, t ố cáo v ề một nội dung); (5) Tóm tắt yêu cầu của người khiếu nại, người tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và làm rõ nguyên nhân phát sinh, các thông tin có liên quan đến vụ việc (thông qua thu thập hồ sơ, tài liệu về vụ việc); (6) Nêu rõ diễn biến quá trình giải quyết, cấp nào đã giải quyết, thời điểm giải quyết và kết quả quả giải quyết (mô tả rõ phương án giải quyết vụ việc của từng c ấp). Trường hợp đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, thì cũng cần được ghi rõ; (7) Nêu rõ đề xuất của địa phương đối với các Bộ, ngành Trung ương để giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, bao gồm cả kiến nghị về phương án giải quyết c ủa đ ịa phương. Ví dụ: Sửa đổi hoặc hướng dẫn vận dụng cơ chế, chính sách; cùng địa phương đối thoại với người khiếu nại hoặc chấm dứt xem xét, giải quy ết và công bố công khai trên Cổng Thông tin và một số phương tiện thông tin đại chúng... (8) Các thông tin khác có liên quan đến nội dung vụ việc, quá trình giải quyết hoặc rà soát; (9) Gửi lãnh đạo UBND tỉnh/ thành phố; Thanh tra tỉnh/ thành phố hoặc các sở, ngành có liên quan để tổng hợp và phối hợp thực hiện; (10) Gửi cho Thanh tra Chính phủ (Cục quản lý địa bàn, các Tổ công tác) để thống nhất danh sách và phối hợp rà soát, giải quyết; (11) Lưu: Văn phòng UBND tỉnh, thành phố; (12) Địa danh; (13) Ghi rõ chức vụ của người ký danh sách. Ví dụ: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2