intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu là mẫu đơn được lập khi có đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin về tổ chức hoặc cá nhân làm đơn (họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ hiện tại, chức vụ, đơn vị công tác,…) và nội dung đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh. Mời bạn tham khảo chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­ ………., ngày…. tháng….. năm…….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI TỎA BẢO LÃNH DỰ THẦU – Căn cứ Luật đấu thầu 2013 Kính gửi: Giám đốc/Thủ trưởng …………………….. Tên tổ chức/Tên tôi là: ………………….……………………………………………. CMND số: …………….………  Cấp ngày: … / … / …. Do: ………………………. Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………….………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………. Là cá nhân/tổ chức bảo lãnh dự thầu cho tổ chức tham gia đấu thầu …………………………  dự án …………………………………………………. Nộp hồ sơ ngày: … / … / …  Số hiệu: …………………………………………..……. Tôi xin trình bày Quý cơ quan nội dung sau: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. (Ví dụ: Công ty TNHH xây dựng VN bảo lãnh dự  thầu cho công ty Thiên Hà nộp hồ  sơ  dự  thầu   số:   30/HS­DT.   Ngày   20/1/2019   chúng   tôi   nhận   được   thông   báo   của   bên   mời   thầu   …………………. về việc công ty Thiên Hà không được lựa chọn.) Do đó, tôi kính đề nghị Quý cơ quan thực hiện việc giải tỏa bảo lãnh dự thầu theo đúng quy  định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Xin chân thành cảm ơn! Người làm đơn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2