intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh

Xem 1-2 trên 2 kết quả Mẫu đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh
  • Mẫu Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu là mẫu đơn được lập khi có đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin về tổ chức hoặc cá nhân làm đơn (họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ hiện tại, chức vụ, đơn vị công tác,…) và nội dung đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh. Mời bạn tham khảo chi tiết.

    doc1p thenthen19 15-06-2022 9 1   Download

  • Mẫu 02 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP Về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng Toà án nhân dân tối cao. Căn cứ vào Phiếu đề nghị của người sử dụng và Biên bản kiểm tra kỹ thuật đề xuất hướng giải quyết của cán bộ Trung tâm tin học ngày…………………. Vụ Thống kê - Tổng hợp đề nghị Lãnh đạo Văn phòng cho mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị ……………….. là cần thiết nhằm đảm bảo phương tiện làm việc của người sử...

    pdf1p thoigiandau 09-11-2012 3242 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh
p_strCode=maudondenghigiaitoabaolanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2