intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu phiếu đề nghị về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

3.243
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu 02 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP Về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng Toà án nhân dân tối cao. Căn cứ vào Phiếu đề nghị của người sử dụng và Biên bản kiểm tra kỹ thuật đề xuất hướng giải quyết của cán bộ Trung tâm tin học ngày…………………. Vụ Thống kê - Tổng hợp đề nghị Lãnh đạo Văn phòng cho mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị ……………….. là cần thiết nhằm đảm bảo phương tiện làm việc của người sử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu đề nghị về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị

  1. Mẫu 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP Độc lập - T ự do - Hạnh phúc --------- --------------- Hà Nội, ngày …. tháng…… năm …… Số: /TA-TKTH Về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng Toà án nhân dân tối cao. Căn cứ vào Phiếu đề nghị của người sử dụng và Biên bản kiểm tra kỹ thuật đề xuất hướng giải quyết của cán bộ Trung tâm tin học ngày…………………. Vụ Thống kê - Tổng hợp đề nghị Lãnh đạo Văn phòng cho mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị ……………….. là cần thiết nhằm đảm bảo phương tiện làm việc của người sử dụng. Rất mong sự phối hợp của Đồng chí./. Nơi nhận: VỤ TRƯỞNG - Như trên; ……………………….. - Lưu: VP, Vụ TKTH.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2