intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương được sử dụng khi vợ hoặc chồng có yêu cầu Toà giải quyết việc chấm dứt quan hệ hôn nhân, vấn đề tài sản và con cái của người khởi kiện. Mời các bạn tham khảo chi tiết mẫu đơn này để soạn thảo hoặc viết đơn một cách chính xác nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­­­­­­ ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…...........................­ TP: .......................... Họ và tên chồng: ..............................................................Sinh ngày: ........................ CMND số: ......................................... Do công an.................. Cấp ngày: ................. Hộ   khẩu   thường  trú: .................................................................................................... Chỗ   ở   hiện  tại: ............................................................................................................ Họ và tên vợ: ..........................................................Sinh ngày: ................................ CMND   số:   do   công   an   cấp  ngày: ............................................................................... Hộ   khẩu   thường  trú: ................................................................................................... Chỗ   ở   hiện  tại: ............................................................................................................ Xin trình bày với quý toà một việc như sau: Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm............................. có đăng ký kết hôn tại UBND   phường........................................................................................................................ .
  2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. Nay tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ......................................................... xem xét giải quyết cho tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện  nay, cụ thể: 1. Về con chung: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Chúng tôi đã thoả  thuận về  người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi  con hàng tháng như sau: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2. Về tài sản chung: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì). ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………. 3. Về nhà ở:: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... (Nếu không có nhà ở thì ghi không có) 4. Về vay nợ:: .....................................................................................................................................
  3. ..................................................................................................................................... (Nếu không có vay nợ thì ghi không có) Kính mong Quý tòa xem xét giải quyết cho yêu cầu ly hôn của tôi để tôi sớm ổn  định cuộc sống riêng của mình. Kính đề nghị Quý Toà xem xét. …………,Ngày…tháng…năm 20… Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2