Mẫu giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
538
lượt xem
49
download

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số: C73- HD BHXH tỉnh………………… (Ban hành theo QĐ số: /QĐ-BTC BHXH huyện……………… ngày của Bộ trưởng BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH Tháng…...năm……. Số:………….. Họ và tên……………………………Số chứng minh thư:………………………… Địa chỉ:………………….………………………………………………………… Là đại diện của Ban đại diện chi trả xã (phường)…............…Quận (huyện)……… Số phải trả STT Loại đối tượng Số người A B 1 Tổng cộng I và II Tổng số tiền đề nghị tạm ứng (Viết bằng chữ)……………………………… Ấn định số người……………………………………………………… Ngày……tháng…..năm…… Ngày...…tháng…..năm…..
  2. Kế toán Trưởng Thủ trưởng đơn vị Người tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)
  3. Mẫu số: C73- HD nh theo QĐ số: /QĐ-BTC y của Bộ trưởng BTC VÀ TRỢ CẤP BHXH ………… ………… yện)……… Số phải trả Số tiền 2 ………………………… …………………… gày...…tháng…..năm…..
  4. Người tạm ứng (Ký, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản