intTypePromotion=1

Mẫu Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt tập thể năm học 2013 - 2014 - Trường THPT Trần Nhân Tông

Chia sẻ: Nguyễn Phi Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
390
lượt xem
32
download

Mẫu Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt tập thể năm học 2013 - 2014 - Trường THPT Trần Nhân Tông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt tập thể năm học 2013 - 2014 của Trường THPT Trần Nhân Tông giúp các bạn biết được nội dung chính của một bản kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt tập thể, từ đó nắm bắt được nội dung và biết cách biên soạn một bản kế hoạch theo đúng tiêu chuẩn chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt tập thể năm học 2013 - 2014 - Trường THPT Trần Nhân Tông

  1. SỞ GD & ĐT  ĐĂK LĂK                  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /KH­TNT                                                        Eakar, ngày 24  tháng 8  năm 2013 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ  NĂM HỌC 2013 ­ 2014 Thực hiện Công văn số: 961/SGDĐT ­ GDTrH ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk lăk V/v hướng   dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” cho năm học 2013 ­ 2014. Trường THPT Trần Nhân Tông lập kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm” ­ năm học 2013­2014 như sau: I. Mục đích 1. Giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, với  điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường; tạo  nên môi trường học tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường lớp,  thầy cô và bạn bè. 2. Thông qua các hoạt động tập thể, học sinh được nâng cao nhận thức về truyền thống của nhà trường; nắm vững được   những điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc  ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường. Từ đó, học sinh hiểu rõ quyền   lợi, nghĩa vụ, và ý thức trách nhiệm của mình trong việc học tập và   rèn luyện đạo đức của   một người  học sinh dưới mái  trường khi bước vào năm học mới. 3. Giúp học sinh bồi dưỡng và nâng cao tình cảm yêu mến và kính trọng thầy cô giáo, yêu mến và gắn bó với trường lớp,   với bạn bè ; rèn luyện cho học sinh những kĩ năng sống tốt đẹp, tích cực và thân thiện với môi trường học đường. II. THỜI GIAN, NỘI DUNG: 1. Thời gian: Từ ngày 26/ 8 đến ngày 31/ 8/ 2013. 2. Nội dung, hình thức tổ chức, phân công phụ trách:
  2. Số Hình thức tổ chức Phân công Nội dung triển khai Thời gian Yêu cầu TT phụ trách ­ GVCN nhận danh sách lớp từ  ­ danh sách lớp ­ Đón học sinh vào năm học  hiệu trưởng. mới; tổ  chức các hoạt  động làm  ­ Đón hs vào lớp. quen với thầy cô giáo, với bạn bè,  ­ GVCN tổ chức cho hs giao lưu,  giao lưu kết nghĩa giữa học sinh  giới thiệu về bản thân . BGH, ĐTN các lớp đầu cấp với học sinh các  1 ­   Tổ   chức   cho  hs   1  hoặc   2  trò  26/ 8/ 2013 GVCN ­   GVCN   hướng  lớp   trên;   tạo   điều   kiện   cho   học  chơi nhỏ  để  hs tham gia  hđ tập  dẫn. sinh mới vào trường được bạn bè,  thể   (   nhận   tài   liệu   từ   thầy  thầy cô giáo giúp đỡ thân thiện và  Hùng). hoà   nhập   nhanh   chóng   vào   môi  ­ GVBM vào lớp tự giới thiệu và  trường học tập và rèn luyện mới. làm quen với hs Tổ  chức các hoạt động để  hs tìm  ­ BGH chuẩn bị  tài liệu về  lịch  hiểu về nhà trường: Truyền thống  sử, truyền thống nhà trường: tổ  ­   GVCN   hướng  nhà   trường;   tổ   chức   và   bộ   máy,  chức và bộ máy, cán bộ quản lý,  dẫn. cán bộ  quản lý, giáo viên và nhân  giáo viên và nhân viên…. BGH, ĐTN viên nhà trường các đk về  cơ  sở  ­   GVCN   nhận   tài   liệu   từ   thầy  26/ 8/ 2013 2 GVCN vật   chất,   phòng   học,   phòng   bộ  Hùng và phổ biến tới hs. 29/ 8/ 2013 môn, thiết bị  học tập; hướng dẫn  hs chăm sóc và sử  dụng thư  viện,  sân chơi bãi tập công trình nước  vệ sinh, bảo vệ môi trường. ­   Điều   lệ   trường   học   (Điều   38,  ­ BGH chuẩn bị tài liệu về các  26/ 8/ 2013  ­ Đoàn TN  ­ BGH chuẩn bị  39,40,41,42);   TT58   ĐGXL   học  điều lệ trường học. (Trong giờ  tài liệu . sinh   (Tiêu   chuẩn   xếp   loại   hạnh  ­ GVCN nhận tài liệu từ thầy  SHL) ­ GVCN. ­ Văn thư  photo  kiểm). Hùng và phổ biến tới hs. đầy   đủ   tài   liệu  ­   Nội   quy   nhà   trường;   Nội   quy  &  cho các lớp 3 học sinh. ­   Bầu  cán  sự   lớp,   xây  dựng  nội  ­ GVCN tổ chức bầu Ban cán sự  27/8/2013 quy lớp học. lớp, xây dựng nội quy lớp học.  ( SHCĐ) ­ Quy định về thi đua, xếp loại  hạnh kiểm HS của trường..
  3. ­ Giới thiệu để  giúp học sinh làm  ­ GVBM giới thiệu và giúp hs  26/ 8/2013 ­ GVCN ­GVBM   phải  quen   với   mục   đích,   yêu   cầu,  làm quen phương pháp, chương  27/8/2013 ­ GVBM chuẩn bị tài liệu  chương trình học tập và giáo dục,  trình học trong các tiết học đầu  28/8/2013 theo bộ môn của  phương pháp học tập và rèn luyện  tiên theo quy định của Bộ Giáo  29/8/2013 mình   để   giới  ở  trường mới, lớp mới, môn học  dục, phù hợp với môn của mình. thiệu   cho   phù  4 mới một cách tích cực, chủ  động;  hợp.  giới   thiệu   sách   giáo   khoa   và   tài  liệu   tham   khảo;   khơi   dậy   trong   các em sự  yêu thích và hứng thú  đối với môn học.   ­ Tổ  chức cho học sinh tìm hiểu  ­ Trong buổi lễ chào cờ BGH  23/ 8/ 2013 ­ Đoàn TN về  xây dựng cảnh quan sư  phạm  tổ chức tuyên truyền và giới  ­   GVCN   hướng  và môi trường thân thiện trong nhà  thiệu sơ lược cho hs về nhà  ­ GVCN dẫn 5 trường (xây dựng, giữ gìn trường,  trường ( Số lượng GV, CNV,  ­ Các lớp lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; học  phòng học…). ­   Bài   viết   thay  tập và rèn luyện có hiệu quả; rèn  cho báo học tập  luyện   kỹ   năng   sống;   các   hoạt  ­  Tổ chức cho hs viết bài tìm  tháng 9. động vui chơi lành mạnh...). hiểu về nhà trường, và đưa ra  ­ CĐGV tổ chức  các biện pháp xây dựng xây  chấm   và   trao  dựng, giữ gìn trường, lớp xanh,  thưởng. sạch, đẹp, an toàn; học tập và  rèn luyện có hiệu quả  ­ Tổ chức cho học sinh khối 10 ký  ­ ĐTN phát bản cam kết cho  cam kết giữa học sinh, gia đình và  GVCN, GVCN phát và yêu cầu  nhà   trường   về   việc   thực   hiện  học sinh và phụ huynh ký và nộp  29/8/2013 ­   Bản   cam   kết  Chương   trình   quốc   gia   phòng  lại cho thầy Lê Anh Chiến. ­ Đoàn TN  do   SGD   &   ĐT  6 chống tội phạm, phòng chống ma  ­ Thầy Lê Anh Chiến tổng hợp  cấp túy,   tệ   nạn   xã   hội   trong   trường  và nộp về thầy Lê Văn Thái  ­ GVCN. học, Chương trình quốc gia về An  trước ngày 3/9 toàn giao thông ­ BGH III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đoàn trường phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt. 2. Đoàn trường và GVCN báo thực hiện đợt sinh hoạt tập thể đầu năm về thầy Lê Văn Thái trước ngày 3/9. 
  4. ( Theo mẫu). 3. Tổ giám thị kiểm tra nề nếp, sĩ số học sinh từng buổi học.  4. Trong quá trình thực hiện cần sáng tạo và vận dụng linh hoạt để  phù hợp với điều kiện, thời gian và đối   tượng học sinh của lớp nhằm đạt hiệu quả thiết thực . IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 1. Tiền thưởng cho các bài đạt giải : 1000000 đ ( một triệu đồng y) ­ 01 giải nhất : 200.000 đ ­ 02 giải nhì   : 150.000đ/ 01 giải ­ 03 giải ba    : 100.000đ/01 giải ­ 04 giải KK  : 50.000đ/01 giải Nơi nhận:                                          HIỆU TRƯỞNG ­ Phó hiệu trưởng; ­ TTCM, BT đoàn; ­ GVCN, ­ Lưu VT                                                                  Ths. Lê Văn Thái
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2