intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu nội dung và dự toán kinh phí các dự án khuyến nông

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

138
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu nội dung và dự toán kinh phí các dự án khuyến nông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu nội dung và dự toán kinh phí các dự án khuyến nông

  1. §¬n vÞ: CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số / ............, ngày tháng năm 200.... V/v: nội dung và dự toán kinh phí các dự án khuyến nông năm 200... Mẫu CV-02 Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông quốc gia Thực hiện Quyết định số 75QĐ/BNN- KHCN ngày 17/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Quốc gia; Căn cứ Quyết định số /BNN-KHCN ngày tháng năm 200.. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt danh mục các chương trình, dự án khuyến nông năm 200...; Căn cứ tờ trình số ngày tháng năm, của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố/(của đơn vị.); Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/thành phố/(đơn vị) đề nghị Nội dung và dự toán kinh phí các dự án khuyến nông năm 200... như sau: Số TT/ Tên dự án Qui Kinh phí Địa bàn thực Thời gian Ghi Đơn vị mô hiện thực hiện chú (Tr.đồng)
  2. I- Trung tâm Khuyến nông tỉnh II- Trung tâm Giống cây trồng III- Công ty thuỷ nông, ... Tổng cộng: Bằng chữ: (có chi tiết kèm theo: mẫu DT- TH và DT năm).
  3. Kính đề nghị Trung tâm Khuyến nông quốc gia thẩm định nội dung và dự toán trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt theo quy chế hiện hành./. Thủ trưởng đơn vị Nơi nhận : (ký tên, đóng dấu) - Như trên (02 bộ);
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2