intTypePromotion=1

Mẫu Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết (Mẫu số: S41b-DN)

Chia sẻ: Lộc Hàm | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
6
lượt xem
0
download

Mẫu Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết (Mẫu số: S41b-DN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết (Mẫu số: S41b-DN) theo năm tài chính được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết (Mẫu số: S41b-DN)

  1. Đơn vị:…………………… Mẫu số S41b­DN Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC   Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO DÕI  CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT Năm tài chính.............. Chứng từ Giá trị Các  khoản được điều  chỉnh tăng (giảm)  giá trị ghi sổ của  khoản đầu tư Khoản điều chỉnh  Khoản điều chỉnh  Khoản điều chỉnh  do nhà đầu tư  Phần điều chỉnh tăng  Giá trị  tương ứng với  do báo cáo  và công ty liên kết không áp dụng  (giảm) khoản đầu tư  ghi sổ khoản  Số  Ngày,  Diễn giải phần sở hữu của  tài chính của nhà  thống nhất theo thay đổi của vốn  đầu tư vào  hiệu tháng nhà đầu tư trong  đầu tư và công ty  chính sách kế toán chủ sở hữu của công  công ty liên  lợi nhuận hoặc lỗ  liên kết được lập  ty  kết cuối kỳ của công ty liên kết  khác ngày liên kết nhưng không  trong kỳ được phản ánh vào  Báo cáo kết quả kinh  doanh của công ty  liên kết A B C 2 3 4 5 6 Công ty Liên kết A ­ ­ Công ty Liên kết B ­ ­ .…………..           ­ Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... ­ Ngày mở sổ: ... Ngày..... tháng.... năm .......
  2. Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2