intTypePromotion=1

Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.025
lượt xem
55
download

Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế" nhằm yêu cầu các cá nhân, cơ quan cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan để phụ vụ cho công tác thanh tra. Trong trường hợp không thể cung cấp được phải thì cá nhân, cơ quan đó phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và gửi về cơ quan thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

Đoạn trích "Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế" bên dưới sẽ giúp các bạn nắm bắt được cách trình bày và soạn thảo một văn bản thông báo đảm phù hợp về mặt nội dung và hình thức.

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA
         THÔNG BÁO
                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: ……..............….        
                                                   ............, ngày.......... tháng .......... năm ......
 
THÔNG BÁO
Về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế
 
Kính gửi:............................................................
Địa chỉ:..............................................................
 
Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế,
Cơ quan thuế.............. yêu cầu ....................................................... cung cấp các thông tin, tài liệu (kèm theo bản giải trình) sau đây:
1.........................................................................................................................
2.........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
và gửi về cơ quan thuế................................  địa chỉ: ........................................ trước ngày ...... tháng ....... năm .......
Nếu có vướng mắc đề nghị ..................... liên hệ với cơ quan thuế ........................theo địa chỉ ................................... số điện thoại .........................
Trường hợpkhông thể cung cấp được, ........................... phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và gửi về cơ quan thuế trong thời hạn nêu trên.
 
Cơ quan thuế.................. thông báo để ..................... được biết và thực hiện./.
 
NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CẦU CUNG CẤP
               NHẬN THÔNG BÁO
Ngày ............... tháng ............... năm ..............
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
 

Bạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải "Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế" về máy sẽ dễ dàng tham khảo hơn. TaiLieu.VN còn sưu tầm và chia sẻ đến các bạn một số mẫu văn bản thông báo khác như: Tổng hợp các mẫu văn bản thông báoMẫu thông báo hoạt động bưu chínhVăn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản