intTypePromotion=1

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
102
lượt xem
9
download

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch (Việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH (Việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài) Kính gửi: ……………………………………………….. Họ và tên người khai:………………………………………………………………... Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế: ............................... …………………………….. Ngày cấp: ...........................................Nơi cấp: ............................................................. Nơi thường trú: ........................................................................................................... ......................................................................................Số điện thoại: ........................... Đề nghị ....................................................................................................................... Ghi vào Sổ hộ tịch và cấp bản chính ( ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch)……………………. ………………………… . ……cho người có tên sau đây : Họ và tên: .......................................................................... Giới tính: ........................... Ngày, tháng, năm sinh: ................................ Nơi sinh: ................................................ Dân tộc: ........................................................Quốc tịch: ............................................... Quê quán: .................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú……………………………………………………………….. Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế: ............................... …………………………… Ngày cấp: .................................................Nơi cấp: ....................................................... Đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài: ......................................... ............................................................... ngày .............. tháng .............. năm .............. Số (Của giấy tờ hộ tịch): ......................................................... Quyển số: ................... Các thông tin khác: ...................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Làm tại: ...................... ngày .... tháng..... năm .............. Người khai (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2