intTypePromotion=1

Mẫu Tờ trình điều chuyển cán bộ

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Mẫu Tờ trình điều chuyển cán bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ trình điều chuyển cán bộ là mẫu bản tờ trình được lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để trình bày về việc điều chuyển cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin cá nhân của các cán bộ được điều chuyển, đơn vị cũ và đơn vị mới chuyển đến, thời gian điều chuyển, lý do điều chuyển, mô tả công việc tại đơn vị mới của cán bộ được điều chuyển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Tờ trình điều chuyển cán bộ

  1. Code :  BMPT­08 LOGO COMPANY NAME Version : 5.0 Address:  Dated :  Phone:                 Email: Page : Page 1 of 3 Document name:  TỜ TRÌNH (V/v: điều chuyển cán bộ) Kính gửi: ………………………. Căn cứ vào.................... Xét tình hình thực tế. ......................................đề nghị tiến hành việc điều chuyển đối với cán bộ sau: I­ Đề nghị điều động các cán bộ sau: ĐVT: 1.000 Đơn vị(2) Thời gian  Thu nhập(4) điều chuyên  Họ và tên (3) TT (1) Nơi điêù   Hiện   Đề   chuyển   Hiện tại nay xuất đến 01 Cơ bản Cổ phiếu Trách nhiệm Điện thoại Khu vực Thu hút Kiêm nhiệm Tổng 02 Cơ bản Cổ phiếu Trách nhiệm Điện thoại Khu vực Thu hút Kiêm nhiệm Tổng II­Lý do điều chuyển:  .01­........................................................................................................................................................ .02­........................................................................................................................................................ Trân trọng./.         Ban Giám đốc Phòng Tài chính Phòng NL­HT Giám đốc  Giám đốc đơn vị đv(nơi ns đến) (nơi ns đi)                            1
  2. Code :  BMPT­08 LOGO COMPANY NAME Version : 5.0 Address:  Dated :  Phone:                 Email: Page : Page 2 of 3 Document name:  2
  3. Code :  BMPT­08 LOGO COMPANY NAME Version : 5.0 Address:  Dated :  Phone:                 Email: Page : Page 3 of 3 Document name:  Diễn giải: Phần I: (1)­Ghi rõ họ tên cán bộ được đề xuất điều chuyển (2)­Ghi phòng/ban /đơn vị  nơi người được điều chuyển đang làm việc và nơi nhận  công tác   mới (3)­Ghi thời gian dự kiến đơn vị sẽ điều chuyển cán bộ (4)­Liệt kê các mức thu nhập hiện có và mức thu nhập đề xuất (nếu có) Phần II: ­Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất điều chuyển 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2