intTypePromotion=1

MÔ HÌNH, MÔ PHỎNG ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT

Chia sẻ: Lan Hồ Điệp | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
89
lượt xem
18
download

MÔ HÌNH, MÔ PHỎNG ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô phỏng là phương pháp nhận thức thế giới thông qua nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình,là thực nghiệm quan sát và điều khiển được trên mô hình của đối tượng khảo sát. Quá trình nghiên cứu tiến hành trên vật nhân tạo tái tạo sự vật, hiện tượng (MÔ HÌNH).Là sự vật được chế tạo giống với vật thật. Nó là một thực thể hay một khái niệm mô tả một số thuộc tính và quan hệ đặc trưng của đối tượng nào đó mà người ta thường gọi là nguyên hình. Mô hình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MÔ HÌNH, MÔ PHỎNG ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT

 1. MÔ HÌNH, MÔ PHỎNG ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT KHÁI NIỆM VỀ MÔ HÌNH C ÁC LOẠI MÔ HÌNH KHÁI NIỆM VỀ MÔ PHỎNG QUY TRÌNH XÂY DỰNG MÔ PHỎNG MỘT VÀI VÍ DỤ MÔ PHỎNG
 2. Khái niệm về mô hình  Là sự vật được chế tạo giống với vật thật  Là một thực thể hay một khái niệm mô tả một số thuộc tính và quan hệ đặc trưng của đối tượng nào đó mà người ta thường gọi là nguyên hình Mục đích sử dụng mô hình: Làm đối tượng quan sát thay cho nguyên hình hoặc đối tượng nghiên cứu về nguyên hình Trừu tượng hoá cụ thể hiện thực Mô hình Khái niệm trừu tượng cụ thể hoá
 3. Các loại mô hình Mô hình trích Bộ phận trích từ mẫu một tập hợp được xét Mô hình Các đại lượng vật lý đồng dạng cùng tên tỉ lệ Khác chất nhưng trạng Mô hình thái cùng được biểu tương tự diễn bằng hàm toán Mô hình Các hàm toán mô tả toán trạng thái Mô hình sơ Đồ thị, biểu đồ, sơ đồ đồ cấu tạo
 4. CÁC LOẠI MÔ HÌNH MÔ HÌNH LÝ THUYẾT MÔ HÌNH Mô hình tỷ lệ VẬ T CHẤT Mô hình đơn giản hoá Mô hình tháo ráp Mô hình phỏng tạo
 5. TÍNH CHẤT CỦA MÔ HÌNH  Tính tương tự Mô hình phản ánh các thuộc tính cần nghiên cứu của đối tượng nên kết quả nghiên cứu trên MH như nghiên cứu trên nguyên mẫu  Tính đơn giản Mô hình chỉ mang các thuộc tính đặc trưng cơ bản cần nghiên cứu của đối tượng •Tính khái quát: mang thuộc tính đặc trưng của lớp đối tượng
 6. KHÁI NIỆM VỀ MÔ PHỎNG Mô phỏng là phương pháp nhận thức thế giới thông qua nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình Mô phỏng là thực nghiệm quan sát và điều khiển được trên mô hình của đối tượng khảo sát Quá trình nghiên cứu tiến hành trên vật nhân tạo tái tạo sự vật, hiện tượng (MÔ HÌNH).
 7. CÁC LOẠI KỸ THUẬT MÔ PHỎNG 1. Mô phỏng trên thiết bị: Ví dụ: ca bin dùng trong tập lái ô tô, máy bay.. 2. Mô phỏng trên máy tính: Ví dụ: các mô phỏng quá trình cơ, vật lý, hóa. 3. Mô phỏng tình huống: Ví dụ: tình huống chiến dịch, lễ tân, cứu thương, thương thảo các hợp đồng
 8. QUY TRÌNH MÔ PHỎNG Quy trình Tình huè ng Xác định mục đích c ã v Ên ®Ò nghiên cứu Xác định các thuộc tính cần mô phỏng của đối tượng Xây dựng mô hình Ng hiên cứu trên mô hình иnh g i¸
 9. Ví DỤ VỀ MÔ PHỎNG Biế đổ đị lượ Biến đổi định lượng theo Biến đổi định lượng theo ị trí chuộ trênbiế trở vvịtrí chuột trên biến trở trí chuột biến trở R= 326,25 A I= 0,6743295 U= 220 V + -
 10. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  Quá trình lao động kỹ thuật gồm: ĐỐI tượng lao động, vật liệu và thông tin Công cụ lao động, phương tiện kỹ thuật Lao động kỹ thuật của con người
 11.  Khái niệm kỹ thuật  Cấu tạo chi  Nguyên lý tiết, vật liệu, bộ phận máy kỹ thuật NHỮNG ĐỐI TƯỢNG  Quá trình NGHIÊN CỨU CẦN  Dây chuyền MÔ HÌNH HÓA, MÔ PHỎNG sản xuất  Phương  Quy trình pháp  Thao tác
 12. CÁC LOẠI MÔ HÌNH SAU ĐÂY THUỘC LOẠI MÔ HÌNH NÀO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản