intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 17

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

101
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng 17 & 18 Số liệu cho các phân tích chính sách Lecture 17: Data for Policy Analysis Nội dung chính • Các loại số liệu sẵn có • Sử dụng số liệu cho mục đích phân tích chính sách • Một số nguồn số liệu hữu ích 1 Lecture 17: Data for Policy Analysis Các loại số liệu • Số liệu Việt Nam và số liệu quốc tế • Số liệu sơ cấp và thứ cấp • Thông tin định tính và định lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 17

  1. Lecture 17: Data for Policy Analysis Bài giảng 17 & 18 Số liệu cho các phân tích chính sách Lecture 17: Data for Policy Analysis Nội dung chính • Các loại số liệu sẵn có • Sử dụng số liệu cho mục đích phân tích chính sách • Một số nguồn số liệu hữu ích 1
  2. Lecture 17: Data for Policy Analysis Các loại số liệu • Số liệu Việt Nam và số liệu quốc tế • Số liệu sơ cấp và thứ cấp • Thông tin định tính và định lượng Lecture 17: Data for Policy Analysis Các loại số liệu • Số liệu Việt Nam – Tổng cục thống kê (GSO) – Thống kê từ các bộ ngành (MOLISA, MPI, MOF…) – Thống kê từ các cơ quan, viện nghiên cứu (VASS, IPSARD…) • Số liệu quốc tế – Ngân hàng thế giới (WB) – Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) – Các cơ quan nghiên cứu quốc tế (Oxfam, Danida, ILO…) 2
  3. Lecture 17: Data for Policy Analysis Các loại số liệu • Số liệu sơ cấp: do người nghiên cứu tự thu thập • Số liệu thứ cấp: do người nghiên cứu lấy từ những nguồn có sẵn • Ưu điểm của số liệu sơ cấp: – Giải quyết vấn đề nghiên cứu cụ thể – Hướng vào đối tượng nghiên cứu trung tâm • Nhược điểm của số liệu sơ cấp: – Tốn kém – Quy mô nhỏ, it tính đại diện Lecture 17: Data for Policy Analysis Các loại số liệu • Thông tin định tính và chuyện kể (anecdotal) – Báo chí, truyền thanh, truyền hình – Phỏng vấn và khảo sát • Ưu điểm: – Chi tiết – Có tính thời điểm – “Có hồn” • Nhược điểm: – Không mang tính đại diện – Bị chi phối bởi nhiều yếu tố chủ quan 3
  4. Lecture 17: Data for Policy Analysis Sử dụng số liệu trong phân tích chính sách • Về mục đích – Phân tích chính sách so với nghiên cứu mang tính hàn lâm • Về đối tượng – Các nhà làm chính sách, công chúng, và các nhà nghiên cứu chính sách • Về cách tiếp cận – Diễn giải so với phân tích kỹ thuật – Ý nghĩa chính sách Lecture 17: Data for Policy Analysis Một số nguồn số liệu hữu ích • Kinh tế vĩ mô – Các chỉ số cơ bản trong nước: GSO – Các chỉ số cơ bản quốc tế (key indicators): WB (World Development Indicators), IMF (Country Statistics), ADB (Key Indicators), Economist Intelligence Unit (EIU) – Chính sách tiền tệ: Ngân hàng nhà nước – Chính sách tài khóa, ngân sách, đầu tư, xuất nhập khẩu: MOF, MPI, VDB – Thương mại: UN Comtrade (http://comtrade.un.org/) 4
  5. Lecture 17: Data for Policy Analysis Một số nguồn số liệu hữu ích • Kinh tế vi mô và phát triển: – Tổng điều tra dân số (1999, 2009) – Điều tra biến động dân số và dân số giữa kỳ – Điều tra mức sống hộ gia đình (VLSS, VHLSS) – Điều tra nông nghiệp (2001, 2006) – Điều tra y tế (VNHS 2001-2002) – Điều tra lao động và việc làm (MOLISA và GSO) – Điều tra doanh nghiệp (2001-2008) Lecture 17: Data for Policy Analysis Một số nguồn số liệu hữu ích • Thể chế: – Chỉ số quản trị nhà nước (World Governance Indicators) • Voice and Accountability • Political Stability and Absence of Violence • Government Effectiveness • Regulatory Quality • Rule of Law • Control of Corruption 5
  6. Lecture 17: Data for Policy Analysis Một số nguồn số liệu hữu ích • Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) – Chi phí gia nhập thị trường – Tiếp cận đất đai – Tính minh bạch và trách nhiệm – Chi phí về thời gian và việc thực hiện các quy định của nhà nước – Chi phí không chính thức – Ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước – Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh – Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân – Đào tạo lao động – Thiết chế pháp lý 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2