intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích thể chế

Xem 1-20 trên 2380 kết quả Phân tích thể chế
 • Môn học này có tên gọi là Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế. Chúng ta sẽ cố gắng đạt nhiều mục tiêu trong môn học này. Thứ nhất, môn học sẽ giúp học viên làm quen với chính sách công như một chuyên ngành đào tạo. Chúng ta học gì trong ngành chính sách công? Vì nó nói về chính sách nên một phần chính sách công phải ít nhất đề cập đến hành động của chính phủ.... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf45p meoconlylom 04-07-2011 897 313   Download

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 4 với nội dung Hướng dẫn phương pháp học tập bằng nghiên cứu tình huống. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

  pdf11p meoconlylom 04-07-2011 191 56   Download

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 7 với chủ đề về mô hình thị trường cạnh tranh. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf7p meoconlylom 04-07-2011 92 28   Download

 • Các thể chế và nền kinh tế thị trường Thể chế là gì? • Hodgson: “Những hệ thống qui luật xã hội được thiết lập và phổ biến, kiến tạo nên các mối tương tác xã hội.” – Ngôn ngữ, tiền tệ, luật pháp, trọng lượng, đo lường và phép tắc khi ăn uống, tổ chức (công ty) – Thể chế cơ cấu kỳ vọng, tạo sự thống nhất lên hành vi con người – Có thể chính thức hay không chính thức • Cấu trúc luật định kiến tạo động cơ và áp đặt hạn chế lên hành vi cụ thể –...

  pdf7p meoconlylom 04-07-2011 179 42   Download

 • Bài giảng 21 Giới thiệu về phân tích chi phí-lợi ích Lecture 21: Cost-Benefit Analysis Các bước tiến hành CBA 1. 2. 3. 4. 5. Định dạng chính sách và các lựa chọn thay thế Xác định các đối tượng và liệt kê các tác động Lượng hóa chi phí và lợi ích thành tiền Chiết khấu chi phí và lợi ích, tính giá trị hiện tại ròng (NPV) Phân tích độ nhạy cảm (sensitivity analysis) 1 Lecture 21: Cost-Benefit Analysis Phân tích tài chính và phân tích kinh tế Tài chính Quan điểm Những người có quyền lợi trong dự án Kinh tế Cả nền...

  pdf10p meoconlylom 04-07-2011 151 39   Download

 • Kinh tế học thể chế cũ và mới Thorstein Veblen, 1857-1929 Cha đẻ của chủ nghĩa thể chế Hoa Kỳ, ông bác bỏ ý tưởng cho rằng con người luôn tối đa hóa thỏa dụng một cách có lý trí, thay vào đó ông tập trung vào những nhu cầu tâm lý phi lý mà chúng ta đã thừa hưởng từ những tương tác xã hội hàng ngàn năm qua.

  pdf4p meoconlylom 04-07-2011 113 32   Download

 • Bài giảng 17 & 18 Số liệu cho các phân tích chính sách Lecture 17: Data for Policy Analysis Nội dung chính • Các loại số liệu sẵn có • Sử dụng số liệu cho mục đích phân tích chính sách • Một số nguồn số liệu hữu ích 1 Lecture 17: Data for Policy Analysis Các loại số liệu • Số liệu Việt Nam và số liệu quốc tế • Số liệu sơ cấp và thứ cấp • Thông tin định tính và định lượng

  pdf6p meoconlylom 04-07-2011 101 30   Download

 • Mời các bạn tham khảo Bài giảng 18 - Thu thập, tổng hợp và sử dụng thông tin cho phân tích chính sách sau đây với các nội dung chính: Nghiên cứu bằng tư liệu, nghiên cứu thực địa, tổng hợp thông tin, sử dụng thông tin.

  pdf10p meoconlylom 04-07-2011 120 28   Download

 • Điều chỉnh thất bại của chính phủ Khó đo lường quản trị • Không có số liệu về các hoạt động phi pháp. • Ít thông tin công khai về hoạt động nội bộ của nhà nước • Sự hiện diện hay thiếu vắng thể chế (thanh tra, tòa án) không phải là dấu hiệu hướng dẫn tốt • Dữ liệu về nhận thức là có ích nhưng thiên lệch và không nhất quán • “Quản trị” bao hàm hàng ngàn loại tương tác và giao dịch, các chỉ báo được sử dụng có phạm vi tập trung hẹp hơn ...

  pdf5p meoconlylom 04-07-2011 128 25   Download

 • Làm chính sách công trong nền kinh tế thị trường Hành chính công như một ngành học • E. Pendleton Herring, Hành chính Công và Lợi ích Công (1936) – Hành chính công đòi hỏi phải diễn dịch và áp dụng luật trong những tình huống cụ thể – Sự tùy định về mặt hành chính là không tránh khỏi, và cần thiết, nhưng đòi hỏi phải có đào tạo chuyên ngành • Harold Lasswell, Ngành khoa học chính trị (1951) – Khoa học chính sách nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách đạt được mục tiêu của mình – Cách tiếp cận liên...

  pdf8p meoconlylom 04-07-2011 235 87   Download

 • Các vấn đề kinh tế vĩ mô “Các nhà đầu cơ có thể không gây thiệt hại bằng tình trạng bong bóng đối với nhiều doanh nghiệp. Nhưng tình hình sẽ nghiêm trọng khi doanh nghiệp nổi lên thành bong bóng trong vòng xoáy đầu cơ. Khi sự phát triển vốn của một nước trở thành sản phẩm phụ từ hoạt động của một sòng bài, thì việc phát triển sẽ không được thực hiện tốt." John Maynard Keynes The General Theory (1936) 1 Nền kinh tế vĩ mô có tự điều tiết hay không? • Các chu kỳ kinh tế là nội...

  pdf7p meoconlylom 04-07-2011 115 31   Download

 • Phân công lao động, chuyên môn hóa và thương mại “Ý tưởng của các nhà kinh tế và triết gia chính trị, cả khi họ đúng và sai, đều mạnh mẽ hơn những gì người ta hiểu. Thật vậy, thế giới này được cai trị hơi khác đi. Những người thực tế, tin rằng bản thân họ khá miễn nhiễm với bất kỳ ảnh hưởng tri thức nào, lại thường là nô lệ của một số nhà kinh tế thiên cổ.” John Maynard Keynes The General Theory (1936) ...

  pdf5p meoconlylom 04-07-2011 117 29   Download

 • Giá trị và sự phân phối trong tư duy kinh tế "Trọng lượng và chiều dài …là lẽ thường tình của con người, nhưng khi lẽ thường tình đó được thiết lập thì chúng không thay đổi..chúng như nhau đối với Robinson Crusoe cũng như ở Quảng trường Trafalgar; cũng như nhau ở Moscow hay New York. Nhưng giá trị là mối quan hệ giữa con người. Nó không có ý nghĩa gì đối với Robinson Crusoe. Sẽ không bao giờ có một đơn vị đo lường thu nhập quốc gia có cùng ý nghĩa cho tất cả mọi...

  pdf5p meoconlylom 04-07-2011 100 19   Download

 • Lecture 11: Introduction to Asymmetric Information Bài giảng 11 Thông tin bất cân xứng Lecture 11: Introduction to Asymmetric Information Thông tin bất cân xứng 1 George Akerlof “Markets for Lemons” Lecture 11: Introduction to Asymmetric Information Lecture 11: Introduction to Asymmetric Information Michael Spence “Signaling” 2 Lecture 11: Introduction to Asymmetric Information Joseph Stigliz “Screening” Lecture 11: Introduction to Asymmetric Information Moral Hazard Rủi ro đạo đức/Tâm lý ỷ lại • Rủi ro đạo đức, hay tâm lý ỷ lại, là hiện tượng một cá nhân hay tổ chức có hành ...

  pdf6p meoconlylom 04-07-2011 66 17   Download

 • Mục tiêu chính của tài liệu này là trình bày được cơ sở lý thuyết, các bước tiến hành của các phương pháp phân tích thể tích. Thực hiện được các kỹ thuật phân tích định lượng bằng phương pháp hóa học. Tính toán và thực hành pha chế các dung dịch chuẩn, dung dịch gốc cũng như hiệu chuẩn chính xác những nồng độ một cách chính xác. Mời các bạn tham khảo!

  doc12p ekpro2000 08-03-2019 90 0   Download

 • Chính sách công là gì? • Mọi việc làm của chính phủ? • Hành động của chính phủ để giải quyết một vấn đề thực tế (hay nhận thức) mà cộng đồng gặp phải? • Hành động của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự hoặc cá nhân để giải quyết một vấn đề thực tế (hay nhận thức) mà cộng đồng gặp phải? 1

  pdf5p meoconlylom 04-07-2011 210 76   Download

 • Bài giảng 12 với nội dung về nghèo đói và bất bình đẳng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p meoconlylom 04-07-2011 76 27   Download

 • Bài giảng 22 với chủ đề: Lựa chọn và cam kết trong điều kiện bất định với các nội dung bài học về tính ghét mất mát, hiệu ứng sở hữu, sự sung sướng tức thì, lòng tin,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p meoconlylom 04-07-2011 76 16   Download

 • Mời các bạn tham khảo luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Dạy học phân tích đa thức thành nhân tử ở trung học cơ sở sau đây để nắm bắt những nội dung về một số yếu tố của trường sinh thái xoay quanh bài toán phân tích đa thức thành nhân tử; bài toán phân tích đa thức thành nhân tử - một phân tích thể chế.

  pdf80p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 97 18   Download

 • Nguồn gốc thất bại của chính phủ Thất bại của chính phủ là gì? • Khi chính phủ can thiệp nhưng làm cho tình hình nghiêm trọng hơn trước đó (“sai lầm trong công tác”) • Chính phủ thất bại khi không thực thi được những can thiệp cần thiết như cung cấp hàng hóa công hay quản lý ô nhiễm (“sai lầm do thiếu sót”) • Khi chính phủ can thiệp và gây ra những hậu quả tiêu cực ngoài dự kiến (như ngoại tác tiêu cực). ...

  pdf4p meoconlylom 04-07-2011 78 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích thể chế
p_strCode=phantichtheche

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2