intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 19

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

79
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn gốc thất bại của chính phủ Thất bại của chính phủ là gì? • Khi chính phủ can thiệp nhưng làm cho tình hình nghiêm trọng hơn trước đó (“sai lầm trong công tác”) • Chính phủ thất bại khi không thực thi được những can thiệp cần thiết như cung cấp hàng hóa công hay quản lý ô nhiễm (“sai lầm do thiếu sót”) • Khi chính phủ can thiệp và gây ra những hậu quả tiêu cực ngoài dự kiến (như ngoại tác tiêu cực). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 19

  1. Nhập môn Chính sách Công Bài giảng 19 Nguồn gốc thất bại của chính phủ Thất bại của chính phủ là gì? • Khi chính phủ can thiệp nhưng làm cho tình hình nghiêm trọng hơn trước đó (“sai lầm trong công tác”) • Chính phủ thất bại khi không thực thi được những can thiệp cần thiết như cung cấp hàng hóa công hay quản lý ô nhiễm (“sai lầm do thiếu sót”) • Khi chính phủ can thiệp và gây ra những hậu quả tiêu cực ngoài dự kiến (như ngoại tác tiêu cực). 1
  2. Lợi thế so sánh của chính phủ • Duy trì luật pháp, an ninh và trật tự • Pháp trị và quyền sở hữu • Sự cưỡng chế của bên thứ 3, qui định • Cung cấp thông tin (nghiên cứu và khuyến nông) • Các chương trình chống nghèo • Cung cấp cơ sở hạ tầng qui mô lớn – Không loại trừ và khó khuyến khích k hu vực tư nhân – Quá lớn ngoài khả năng vốn của khu vực tư nhân, đặc biệt ở các nước đang phát triển 2
  3. Tại sao chính phủ thất bại? • Các chính trị gia và công chức tối đa hóa lợi ích cá nhân hơn là lợi ích xã hội • Tham nhũng: Lý thuyết chọn lựa công (Buchanan) – Động cơ chính trị – Tỉ lệ chiết khấu xã hội cao hơn công chúng. • Các viên chức và chính trị gia bất đồng hướng hành động, dẫn đến những thỏa hiệp không tối ưu • Những cản trở hành chính khiến chính phủ không thực hiện hướng hành động đúng – Thiếu nhân sự có trình độ, khó thuê họ theo lương nhà nước – Sự thực thi cứng ngắc qui định và luật có thể ngăn chặn những thay đổi chính sách cần thiết • Hành động của chính phủ tạo ra các nhóm vận động để duy trì ưu đãi của nhà nước, khó chấm dứt (hành vi trục lợi). Những hệ quả ngoài dự kiến • Chính phủ can thiệp để điều chỉnh thất bại thị trường có thể dẫn đến những tác động phụ ngoài dự kiến, một số thậm chí không nên xảy ra. • Ví dụ: – Luật quốc gia Indonesia yêu cầu các công ty trả cho lao động dôi dư một tỉ lệ lớn theo lương hàng năm – Kết quả: chủ lao động sử dụng lao động tạm thời, có thể cho nghỉ việc mà không tốn kém. Kết quả là năng suất thấp hơn. 3
  4. Cái nào tệ hại hơn? • Không có cách nào để trả lời kể cả bằng lý thuyết hay nói chung – Thất bại thị trường và của chính phủ đều được đo lường dựa trên những lý tưởng thị trường hoàn hảo và những can thiệp hiệu quả kiểu lý tưởng Pareto không xác minh được: – Thị trường và chính phủ thất bại có khuynh hướng cùng nhau và đặc biệt rõ ở các nước đang phát triển • Cần nhớ chính phủ và thị trường là thể chế – Xã hội không thể hình thành thể chế thị trường tốt và thể chế chính phủ xấu, hay ngược lại. – Vấn đề là có tồn tại luật chơi rõ ràng không, chúng có được thực thi đầy đủ và công bằng không. 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2